Keňan ze slumu či veterinářka z Indie přijedou inspirovat skauty i širokou veřejnost na konferenci Re-imagining Futures

Jak se žije ve slumu v Keni, co na globální oteplování říká indický expert na obnovitelné zdroje, jaké zkušenosti má Ir věnující se mezikulturnímu řešení konfliktů? O těchto a podobných otázkách přijedou nejen se skauty ze sedmi evropských zemí do pražského kina Bio Oko diskutovat inspirativní osobnosti z nejvzdálenějších míst světa. Stane se tak 19. listopadu na mezinárodní konferenci Re-imagining Futures, která chce nejen skauty ale i širokou veřejnost motivovat k uskutečňování pozitivních změn ve svém okolí s vědomím toho, jaký mají význam pro celek.

„Chceme skautům, ale i veřejnosti, poskytnout inspirativní a motivační impulz k uskutečňování aktivit, které budou založeny na kritickém myšlení, respektu a které povedou k vytváření světa, kde mohou všichni lidé žít důstojný život,“ upřesnila smysl konference Pavla Vyhnánková z organizace NaZemi, jež společně s Junákem – českým skautem tuto konferenci pořádá.

Na konferenci vystoupí osm hostů z Nigérie, Indie, Keni, Irska, Nizozemí a Brazílie, kteří chtějí účastníky inspirovat vlastním životním příběhem i svými pracovními zkušenostmi. Například Keňan Ben Ooko se narodil ve slumu v Nairobi, kde dosud žije. Přestože se mu podařilo vystudovat, do slumu se vrátil, aby pomohl zlepšit tamní podmínky. Vybudoval tam knihovnu a pořádá různé kulturní a sportovní akce. Přijede také editor knih o globálním rozvojovém vzdělávání Ir Colm A. Regan, který má přímou zkušenost s mezikulturní mediací mezi Palestinci a Izraelci, původními a novodobými obyvateli Austrálie či v etnicko-politických konfliktech v Severním Irsku. Zmínit lze také indickou veterinářku Nityu Ghotge, jež se zabývá otázkou, jak evropská zemědělská politika ovlivňuje potravinářskou produkci v tzv. rozvojových zemích.

Konferenci Re-imagining Futures: On our way towards active global citizenship pořádají organizace NaZemi a Junák – český skaut v rámci projektu Skauti na Zemi. Díky tomuto projektu navázali skautky a skauti v sedmi zemích Evropy partnerství s tamními neziskovými organizacemi za účelem vyškolení skautských expertů v tematice globálního rozvojového vzdělávání tak, aby pak mohli daná témata zavádět i do činnosti jednotlivých skautských oddílů.

Konference je otevřená pro širokou veřejnost a uskuteční se ve čtvrtek 19. listopadu v kině Bio Oko v Praze. Více informací, včetně registračního formuláře, najdete zde. Komunikačním jazykem bude angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Konference však bude nahrávána a později zpřístupněna s českými titulky. 

V pátek 20. listopadu se konference přesune na další tři dny do Litomyšle. Tato část je již neveřejná, pouze pro zapojené skautské experty, kteří budou mít možnost dále rozvíjet nabité zkušenosti.

V případě zájmu o rozhovor s některým z hostů kontaktujte prosím tiskovou mluvčí NaZemi či Junáka – českého skauta. Profily jednotlivých hostů naleznete zde.

Kontakty:

Gabriela Štěpánková – NaZemi, tisková mluvčí, gabriela.stepankova@nazemi.cz, tel. +420 776 226 691

Jitka Taussiková – Junák – český skaut, tisková mluvčí, jitka.taussikova@junak.cz, tel. +420 604 867 970

Pavla Vyhnánková – NaZemi, koordinátorka projektu Skauti na Zemi a organizátorka konference, pavla.vyhnankova@nazemi.cz, tel. +420 777 767 447

Doplňující informace:

Mezinárodní konference Re-imagining Futures si klade za cíl v Evropském roku rozvoje 2015 motivovat skautskou i širokou veřejnost k zamyšlení o výzvách propojeného světa a k uvědomění si své role v nich. Program nabídne paletu nápadů, jak uskutečňovat pozitivní změny v našem okolí, které mohou mít často přesah na globální rovinu. Chceme poskytnout inspirativní a motivační impulz k vytváření a žití aktivit, které budou založeny na kritickém myšlení, respektu a povedou k vytváření světa, kde mohou všichni lidé žít důstojný život.

Cílem projektu Skauti na Zemi je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás. Na projektu se podílí skautské a neziskové vzdělávací organizace z Česka, Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Británie i Německa – dohromady 11 organizací ze sedmi zemí.