Kampaň Poslední varování: původní obyvatelé Brazílie žádají o pomoc

Amazonský prales a životy původních obyvatel v Brazílii jsou v bezprostředním ohrožení! Za několik týdnů v srpnu 2021 má nejvyšší soud Brazílie vynést zlomové rozhodnutí, které buď potvrdí, nebo omezí práva původních obyvatel na jejich tradiční území a otevře prales podnikání. JAK JE MŮŽEME PODPOŘIT?

Amazonský prales a životy původních obyvatel v Brazílii jsou v bezprostředním ohrožení! Za několik týdnů v srpnu 2021 má nejvyšší soud Brazílie vynést zlomové rozhodnutí, které buď potvrdí, nebo omezí práva původních obyvatel na jejich tradiční území a otevře prales podnikání.

Přijďte 23. 8. 2021 na brazilské velvyslanectví vyjádřit solidaritu s lidským i mimolidským obyvatelstvem Amazonského pralesa – více ZDE.

Je tisíc urgentních potřeb a výzev. Proč se za NaZemi zapojujeme právě do této? 

 • Protože původní obyvatelé Brazílie, kteří brání prales, poprvé osobně žádají o globální podporu a sami určují, jakou podporu potřebují. 
 • Protože tahle kauza ovlivní mnoho dalších podobných kauz, v nichž původní obyvatelé chrání přírodu a Zemi. Tím pravděpodobně buď přiblíží, nebo zabrání zničení pralesa, který ovlivňuje globální klima. 
 • Protože je to pro nás osobní i globální.

Podepište peticeotevřený dopis brazilskému kongresu a Nejvyššímu soudu

 

Kdo stojí za kampaní

Federace národa Huni Kuī People z Acry (FEPHAC), domorodá síť Teia das 5 Curas, v partnerství s GTDF collective a School Called Home, Black Elephant a dalšími. 

Jdi na jejich web, jestli chceš číst či poslouchat v angličtině jejich vlastní vyjádření.

 

Následující text překládáme z webu kampaně. Přečti si, co každý z nás může udělat. 

 

Amazonský prales a životy původních obyvatel v Brazílii jsou v ohrožení!

Proč by mne to mělo zajímat? Čti zde.

 

 

 

Co se děje

Politici v Brazílii hlasují pro odstranění zákonů, které chrání Amazonii a mnoho dalších ekologicky citlivých oblastí. Ano, je to chytrý koordinovaný útok a pověstná levárna!

 

Co za tím vězí

Plán vlády je otevřít amazonský prales a další chráněná území pro těžbu minerálů a dřeva a pro zemědělství – to vše pro naši spotřebu v zemích globálního Severu. A ano, podílíme se na zraňujícím systému.

 

Na koho to dopadne

Vzhledem k tomu, že většinu ekologicky chráněných oblastí vlastní domorodí obyvatelé, plánuje vláda odebrat domorodé půdní tituly a zrušit domorodá práva, aby mohla tyto oblasti otevřít pro podnikání. Ti, kteří chtějí získat půdu domorodých obyvatel, půjdou přes krádeže a vraždy.

 

Podívejte se na videa, abyste porozuměli mimořádné situaci v Brazílii.

Další zdroje k situaci (o právech původních národů na půdu i o ochraně pralesa) najdete zde

 

Strategie globální kampaně

Poselství náčelníka Ninawy Huni Kuiho

Boj proti klimatické krizi – který je zároveň bojem proti vyhynutí lidstva – závisí na ochraně práv původních obyvatel. Stojíme v první linii ochrany amazonského pralesa a mnoha dalších citlivých oblastí v Brazílii i po celém světě. Nyní nastal čas jednat ve prospěch lidských i jiných vztahů a naší společné budoucnosti.

Naší jedinou šancí v tomto boji je bít na poplach a pokusit se probudit lidi všech generací, aby přijali společnou zodpovědnost vůči sobě navzájem i celé planetě. Potřebujeme, aby každý udělal maximum, šířil informace a zastavil nadcházející vládní snahy o odebrání práv původním obyvatelům, konfiskaci jejich půdy a odstranění ochrany amazonského pralesa. Žádáme každého z vás, abyste se této kampaně zúčastnili nejen kvůli nám samotným, ale i kvůli dalšímu životu na této planetě.

Je třeba, abychom se do ochrany Amazonie pustili kolektivně. Potřebujeme pomoc při ochraně svých území, svých znalostí a duchovních praktik, které mohou pomoci nám i celému lidstvu. Musíme si uvědomit, že na této planetě můžeme existovat i jinak.

Není možné jít kupředu, aniž bychom se vypořádali s tím, co se stalo v minulosti. Musíme se probudit do reality, že naše planeta je nemocná, že jsme součástí této nemoci a že je naší povinností usilovat o uzdravení, abychom pomohli sobě i své planetě.

 

Co s tím můžeme dělat

Všichni

Od dnešního dne do 20. srpna 2021 vyzýváme všechny k organizování miniprotestů, které budou sdíleny na sociálních sítích, a od 20. do 25. srpna 2021 k organizování větších protestů proti zlomovému rozhodnutí Nejvyššího soudu Marca Temporal 25. srpna 2021 v Brazílii.
Podepište petice a otevřený dopis brazilskému kongresu a Nejvyššímu soudu

Sroluj dolů a ZJISTI VÍC

Domorodí obyvatelé 

Vyzýváme domorodé národy, aby šířily poselství této kampaně. To, co se děje, může být totiž precedens něčeho, co by se mohlo stát domorodým národům všude na světě. Posílejte nám prosím modlitby, písně, dopisy, videa a/nebo vzkazy podpory.

ZJISTIT VÍC V AJ

Umělci a umělkyně

Vyzýváme umělce a kulturní pracovníky, aby nám pomohli vytvořit online galerii uměleckých děl, která se zabývají složitostí naléhavé globální klimatické krize a ohrožením práv domorodých obyvatel na celém světě. Vyzýváme umělce, aby se podělili o díla ve formátu Creative Commons.

ZJISTIT VÍC V AJ

Nevládní organizace, organizace občanské společnosti a komunity

Vyzýváme neziskové organizace (NGO), organizace občanské společnosti (CSO), nadace a komunitní skupiny, aby vytvořily síť podpory a formu spolupráce, která nám umožní dlouhodobě spolupracovat.

ZJISTIT VÍC V AJ

Studující a akademičtí pracovníci

Vyzýváme studenty a studentky a akademické pracovníky, aby organizovali výukové akce a virtuální i fyzické protesty (ve třídě, na katedře, přes Zoom) pomocí obrázků nebo videí, které budou sdíleny zde a na sociálních sítích.

ZJISTIT VÍC V AJ

Děti a rodiny

Vyzýváme děti a rodiny, aby podepsaly mezigenerační závazek, přečetly si příběh náčelníka Ninawy „Prales jménem Amazonie“, poslaly nám kresby a zorganizovaly mikro- a miniprotesty za Amazonii, za práva původních obyvatel a za budoucnost planety.

ZJISTIT VÍC V AJ

Odboráři a odbory

Vyzýváme odborníky, odbory a profesní sdružení, aby se zavázali přidat svůj hlas na podporu práv původních obyvatel a ochrany Amazonie a všech ekologicky citlivých oblastí planety.

ZJISTIT VÍCE V AJ

Podniky a političtí představitelé

Vyzýváme podniky a politické představitele, aby podpořili etické a udržitelné postupy související s právy původních obyvatel, Amazonií a klimatickou agendou.

ZJISTIT VÍCE V AJ

Novináři, novinářky a média

Vyzýváme novináře a média, aby se zavázali k dokumentování a zvyšování povědomí o současných hrozbách pro práva původních obyvatel, amazonský prales a všechny ostatní ekologicky citlivé oblasti po celém světě.

ZJISTIT VÍCE V AJ

Klimatičtí aktivisté a aktivistky

Vyzýváme klimatické aktivisty, aby zaměřili energii klimatického hnutí na ochranu Amazonie a práv původních obyvatel v Brazílii i všude jinde. Žádáme hnutí, aby pomohlo zorganizovat rozsáhlé protesty ve dnech 20. až 25. srpna 2021 a aby se práva původních obyvatel stala středobodem klimatické agendy.

 ZJISTIT VÍCE V AJ

 

Co může udělat každý

Zpráva od sítě domorodých obyvatel „Teia das 5 Curas“

Ode dneška do 20. srpna 2021 vyzýváme všechny k uspořádání miniprotestů, které budou sdíleny na sociálních sítích. Poté od 20. do 25. srpna, kdy bude v Brazílii vynesen rozsudek Nejvyššího soudu, vyzýváme všechny, aby uspořádali větší protesty po celém světě. Níže najdete další nápady, které můžete využít, a také seznam věcí, které doporučujeme nedělat.

Nezapomeňte, že tato kampaň je o boji za naše společné přežití a o možnosti jiného způsobu společného bytí na společné, omezené planetě, jíž jsme všichni součástí. Abychom mohli kráčet společně, potřebujeme ukázat směr. Vyzýváme vás, abyste šli a jednali se zralostí, rozlišováním a odpovědností, abyste dělali to, co je podle vás nejlepší, jak sami, tak ve spolupráci s druhými.

Miniprotesty s hashtagy na kartonových cedulích

Od nynějška až do 20. srpna 2021 pořádejte a/nebo se účastněte „miniprotestů“. Žádáme vás o následující:

 

 • Použijte karton nebo jiný recyklovaný papír k vytvoření ručně psaných protestních cedulí se vzkazy o důležitosti práv původních obyvatel, řešení klimatických změn nebo ochraně Amazonie. Můžete také vytvořit vzkaz, který spojuje všechny tři uvedené aktivity dohromady.
 • Uspořádejte protest na politicky, kulturně nebo ekologicky významném místě, např. před brazilským velvyslanectvím nebo konzulátem; před budovou místní vlády, spornou sochou pralesem, ropovodem nebo nákupním centrem.
 • Během celého protestu se snažte, aby byl co nejméně o vás – jde o ochranu práv původních obyvatel, ochranu Amazonie a kolektivní přežití nás všech. Dbejte na to, aby vaše tvář odrážela závažnost problému.
 • Pozvěte přátele a rodinu, aby se k vám připojili, a snažte se protestovat alespoň dvě hodiny. Kromě nutnosti zdokumentovat protest se vyhýbejte technologiím.
 • Pořiďte si několik fotografií/videozáznamů z protestu.
 • Nahrajte své fotografie/videa na sociální sítě (např. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook atd.). K příspěvku připojte hashtag naší kampaně #allfortheAmazon.

 

Větší protesty

Spojte se s organizacemi a sociálními hnutími, které budou organizovat větší protesty. Další informace budeme sdílet, jakmile budou k dispozici.

Podepište Závazek generací

Mezigenerační závazek kampaně najdete a podepíšete zde.

Zavažte se k alespoň třem dalším akcím

Vyberte si alespoň jednu akci z každé z následujících tří skupin na obranu Amazonie a práv původních obyvatel Brazílie:

1) Přerozdělování:

 • Přispějte jeden den nebo 1 % svého ročního platu.
 • Pokud nemáte plat nebo prostředky na přerozdělování, věnujte na tuto kampaň 8 hodin svého času.

2) Mobilizace:

 • Přímo vyzvěte alespoň 10 dalších lidí, aby se zapojili do této kampaně.
 • Sdílejte tuto kampaň na svých sociálních sítíc

3) Dlouhodobý dosah

 • Kontaktujte své politické zástupce a požádejte je, aby přijali opatření na ochranu práv původních obyvatel a Amazonie. Může se jednat o místní zastupitele, ministry zahraničních věcí atd.

Podnikněte další akce na základě příslušnosti k vaší komunitě. Viz výše.