Kambodža: Násilné represe stávkujících jsou nepřijatelné

Generální stávka, kterou vyhlásily odbory C.CAWDU na 24. prosince, a následné demonstrace v Kambodži, jichž se účastnily desítky tisíc pracujících, bohužel přinesly oběti na životech. Pracující oprávněně požadovali navýšení minimální mzdy z dosavadních 80 na 160 dolarů za měsíc. Po útoku vojenské policie na demonstrující 3. ledna zemřeli nejméně čtyři pracující a přes 40 dalších demonstrujících bylo zraněno. Řada dalších byla brutálně zbita a minimálně 23 pracujících, především odborářů, bylo zatčeno a uvězněno. Veškeré demonstrace byly následně vládou zakázány.

Jyrki Raina, generální tajemník mezinárodních odborových svazů ITUC se k situaci vyjádřil nesmlouvavě: „Právo na stávku a požadavek zvýšení minimální mzdy jsou chráněny mezinárodními předpisy. Ty jsou jasně zakotveny v konvenci ILO č. 87, kterou Kambodža ratifikovala již v roce 1999. Zastrašování, zatýkání a zabíjení pracujících je extrémním porušením lidských práv. Toto odsouzeníhodné jednání musí být okamžitě zastaveno.“

Mezinárodní odbory zároveň vyzvaly kambodžskou vládu, aby se neprodleně vrátila k vyjednávání o minimální mzdě a také zajistila okamžité propuštění všech vězněných pracujících.

Nevládní organizace (Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Worker Rights Consortium, Maquila Solidarity Network, United Students Against Sweatshops, International Union League for Brand Responsibility, Workers United, SEIU, Framtiden i våre hender, CNV Internationaal a další), které se dlouhodobě věnují pracovním podmínkám v zemích globálního Jihu, vyjádřily pracujícím podporu. Prostřednictvím ambasád také vyzvaly kambodžskou vládu, aby zajistila ochranu práv svých občanů. Konkrétně požadují následující:

 • okamžité zastavení násilí namířeného proti pracujícím a jejich představitelům,
 • propuštění všech zadržených, kteří se účastnili stávky a následných demonstrací,
 • respektování práva na sdružování a stávku,
 • upuštění od právních postihů pracujících a odborářů, kteří se účastnili protestů,
 • návrat k vyjednávání o takové minimální mzdě, která pokryje základní potřeby pracujících,
 • zajistit, aby se všichni ti, kteří jsou zodpovědní za násilí na stávkujících, dostali k řádnému soudu.

Zároveň apelovaly na globální oděvní firmy, které v Kambodži vyrábějí, aby jejich vedení neprodleně požadovalo po vládě země ochranu nezpochybnitelných lidských práv.

Sedm oděvních společností (H&M, Gap, Inditex, Adidas, Puma, Levi Strauss a Columbia) již v úterý 7. ledna v otevřeném dopise adresovaném představitelům kambodžské vlády, asociaci oděvních výrobců a odborovým svazům vyjádřilo obavy z násilí a vyzvalo všechny zúčastněné aktéry k ukončení násilností, konstruktivnímu řešení současné situace a opětovnému vyjednávání o minimální mzdě. Politováníhodné je však to, že ostatní oděvní značky, které v Kambodži také vyrábějí, mlčí.

Protože jsou příliš nízké mzdy příčinoum současné situace, oděvní společnosti by kromě otevřených výzev měly také zvážit svoji problematickou roli a okamžitě přistoupit ke konkrétním krokům, které by mohly neutěšenou situaci pomoci vyřešit v dlouhodobé perspektivě. Společnosti by proto měly:

 • veřejně prohlásit, že jakékoliv objednávky produktů z kambodžských továren budou odvislé od okamžitého ukončení násilí na pracujících,
 • propuštit všechny doposud zadržené protestujících a upustit od jejich případných trestních postihů,
 • znovunastolit právo na stávku a svobodné sdružování,
 • vyplácet továrnám za své produkty férové ceny, které umožní jejím majitelům vyplácet zaměstnancům důstojné mzdy,
 • podpořit pracující v jejich požadavku na zvýšení minimální mzdy (160 dolarů),
 • potvrdit zachování odběru zboží z kambodžských továren i v případě, že mzda bude postupně narůstat.

Jeroen Merk, analytik organizace Clean Clothes Campaign, k výše zmíněným požadavkům dodává: „Nyní nám primárně jde o bezpečí zadržených pracujících, zároveň také vyzýváme oděvní společnosti, aby kriticky zhodnotily dlouhodobé důsledky svých nákupních praktik. Dokud společnosti neuznají, že právě nákupní praktiky výraznou měrou přispívají k extrémně nízkým mzdám a následně vedou i k demonstracím, kterých jsme nyní svědky, nemůže o sobě žádná společnost nakupující zboží v Kambodži tvrdit, že jedná férově nebo důstojně.“

Dynamicky se rozvíjející kambodžský oděvní průmysl zaměstnává přes 500 000 lidí a představuje přibližně 95 % celkového exportu země, přičemž za poslední rok znamenal příjem 3,38 miliard eur. Minimální mzda je hluboko pod úrovní living wage (důstojné mzdy). Nízké mzdy přispívají k šokující míře podvýživy především mezi mladými pracujícími ženami.

Tola Meoun, z kambodžské nevládní organizace Community Legal Education Center situaci shrnuje pregnatně: „Hrozivý vývoj situace v poslední době demonstruje, proč si státní instituce nemohou nadále dovolit ignorovat sociální problémy a neutěšené životní podmínky, kterým dnes musí čelit pracující v Kambdži.“

Organizace NaZemi plně podporuje oprávněné požadavky pracujících oděvního průmyslu v Kambodži. NaZemi proto vyzvala odpovědnou ambasádu v Thajsku, aby apelovala na kambodžskou vládu, která musí zajistit především ochranu práv svých občanů. Zároveň se NaZemi připojuje i k výzvě směřované globálním oděvním společnostem, které mohou sehrát podstatnou roli při potřebných pozitivních změnách v budoucnosti.

V pátek 10. ledna se v řadě zemí uskuteční akce vyjadřující solidaritu s pracujícími v Kambodži. Aktivisté na celém světě budou požadovat po kambodžské vládě, aby okamžitě propustila zadržené a přistoupila k opětovnému jednání o minimální mzdě. Žádáme proto i vás, abyste se připojili k mezinárodní petici a podpořili dodržování lidských práv při výrobě oblečení. Předem velice děkujeme.

Petici můžete podepsat zde nebo obdobnou v českém jazyce tady.

Další informace:
Al Jazeera: Cambodia garment worker strike unravels
Blomberg: Gap to H&M Urge Talks to End Cambodian Workers’ Pay Clash
ITUC: Global Union Bodies Demand Justice for Cambodian Workers
Reuters: Cambodian forces open fire as factory strikes turn violent
Sourcing Journal: Cambodian Violence Subsides; Tentative Truce is Brokered
The Phnom Penh Post: Strike violence erupts
The Phnom Penh Post: Crackdown turns deadly
The Phnom Penh Post: For families of 23 arrested: silence

Fotografie k článku – zdroj LICADHO