Jarní kurz Kritické myšlení a globální témata

Na jaro 2016 připravujeme krátký kurz Kritické myšlení a globální témata v rozsahu 24 hodin. Kurz je určen pedagogům ZŠ, SŠ, VŠ, lektorům a všem těm, kteří se zajímají o vzdělávání. Bude realizován formou tří jednodenních setkání.

 

 

O co jde: Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělávání, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT.

„V průběhu kurzu jsem přicházela na to, že nestačí naučit se používat soubor metod. Kritické myšlení začalo ovlivňovat a měnit mne samotnou. Najednou jsem si uvědomila, kolik věcí řeším intuitivně. Intuitivně sice neznamená špatně, ale bez uvědomění si proč a jak se v různých situacích chovám a rozhoduji, nemohu svůj proces myšlení přiblížit ani vysvětlit druhým lidem.“

 Markéta Kroulová, ZŠ Zábřeh

Kurz je určen pro: pedagogy ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, lektory, studenty.

Kolik času společně strávíme: 24 hodin (3 celodenní setkání).

Kdy se budeme potkávat: 15. 4., 22. 4., 6. 5.  2016 (9:00 – 18:00).

Kde: NaZemi – Centrum Syřiště, Brno, Kounicova 42.

Kolik vás to bude stát: 2 800 Kč (zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení).

Jak se přihlásit nebo zjistit více: pište na vzdelavani@nazemi.cz.