Jak s žáky realizovat místní veřejnou akci s globálním přesahem

Nabídněte žákům a žákyním možnost zapojit se do Týdne globálního vzdělávání. Můžete pracovat s celou třídou nebo jen s menším týmem 3 až 5 žáků či žákyň, kteří mají zájem. Ti by si měli odpovědět na otázku „Co by se mělo v našem městě či obci změnit, aby se stalo ideálním místem pro život?“ a následně pak realizovat akci v propojení s místem, či obcí, kde stojí vaše škola nebo kde žijete. Akce by měla mít mimoškolní přesah.

Naplánovaná aktivita by se měla ideálně konat 21. listopadu, kdy proběhnou podobné akce i na dalších školách a veřejných místech po celé České republice. Tento den vyvrcholí již zmíněný Týden globálního vzdělávání, který se koná od 19. do 25. listopadu a má podtitul „Mysli globálně, jednej lokálně!“ (zaměřuje se na udržitelnost měst a obcí).

Stáhněte si materiál „Jak s žáky realizovat místní veřejnou akci s globálním přesahem“, který vám pomůže začlenit globální vzdělávání do vašich aktivit. Najdete v něm několik tipů, jak naplánovat, uskutečnit a reflektovat vaši akci informovaným a participativním způsobem. Inspirovat se můžete také příklady již úspěšně realizovaných akcí.

Širší kontext vám pak poskytne příručka Jednej lokálně, mysli globálně! s podtitulem Metodika informovaných a reflektovaných akcí, kterou si můžete stáhnout níže.

Akce, jež můžete v rámci Týdne globálního vzdělávání navštívit:

  • 21. 11. 2018, 14 – 18, Praha, Pražské kreativní centrum

Organizace sdružené ve FORS – festival ku příležitosti 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR: Svět se mění. A co my?

  • 21. 11. 2018, 18 – 19, Praha, Skautský institut

ADRA ve spolupráci s organizacemi sdruženými ve FORS – divadelní představení a besedu o migraci s názvem Vyprávěj svůj příběh

https://www.facebook.com/events/974726969402369/

  • 4. 12. 2018, Divadlo Hudby, Olomouc

ARPOK – panelová diskuze na téma udržitelná města a obce

  • 23. 11. 2018, Vila Čerych, Česká Skalice

SEVER – konference pro koordinátory EVVO a jiné vzdělavatele v Královéhradeckém kraji na téma aktivní občanství

https://www.facebook.com/events/176994086553990/

Jednej lokálně, mysli globálně! Metodika informovaných a reflektovaných akcí: Chci si ji stáhnout