Jak posilovat kompetence globálního občanství u mladých lidí

Identifikovali jsme 5 + 2 kompetence globálního občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a postoje i oblasti znalostí a dovedností, o nichž si myslíme, že je mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Vzdělavatelkám a vzdělavatelům kompetence poskytují jak podklady pro vlastní rozvoj, tak i východiska ke koncepční přípravě programů globálního vzdělávání, a to na úrovni jednorázových lekcí i rozsáhlejších kurzů v rámci dlouhodobého a  systematického posilování globálního občanství mladých lidí. Mladí lidé by měli dostat možnost rozvíjet všechny vymezené kompetence skrze získávání určitých znalostí, ale také osvojením dovedností a kultivací postojů. 
 
Níže uvádíme návrhy a tipy, jak zapojit kompetence do vzdělávací činnosti:
 
  • Vytvořte si roční plán a snažte se v něm věnovat trochu času a prostoru každé z kompetencí. Zaznamenávejte si, jakým způsobem řešíte otázky a témata, která se ke kompetencím vážou, abyste mohli svůj postup pravidelně reflektovat a hledat cesty, jak by je bylo možné v rámci vaší činnosti dále posilovat. K takovému sebehodnocení je možné využít nástroj Globální kompas.
  • Připravujete-li program s globální tematikou, vyberte jednu či dvě kompetence, kterým se budete věnovat podrobněji. Zároveň ale zvažujte, jak vybraná oblast či aktivita zapadá do celku. 
  • Při organizaci programu nebo jeho vedení se nezaměřujte pouze na obsah, ale také na metody a techniky, které hodláte použít, protože mají vliv na celkové vyznění programu. Ponechejte si dostatek času na plánování a přípravu.

Materiál Kompetence globálního občanství: Ke stažení zde