I letos otevíráme kurz kritického myšlení

Opět otevíráme náš celoroční kurz s názvem Kritické myšlení a globální témata, který propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání. Takže nemeškejte a přihlašte se!

Účastníci a účastnice kurzu prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací.

Dotkneme se takových témat, jako jsou konflikty, vzdělání, předsudky či občanská zodpovědnost.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme dva běhy celoročního docházkového kurzu v rozsahu 80 hodin. Kurz bude probíhat v Brně (Centrum Syřiště, Kounicova 42), je akreditovaný MŠMT a lze ho hradit z tzv. šablon. Zahrnuje osm celodenních setkání v termínech od října 2019 do dubna 2020. 

První běh (Kristýna Hrubanová, Petra Frühbauerová): pondělí 14. 10., úterý 12. 11., středa 4. 12., čtvrtek 9. 1., úterý 28. 1., pondělí 17. 2., středa 11. 3., čtvrtek 2. 4. – přihlašování zde.

Druhý běh (Petra Frühbauerová, Martin Jestřábek): středa 16. 10., čtvrtek 14. 11., pondělí 9. 12., úterý 14. 1., pondělí 3. 2., středa 19. 2., pondělí 16. 3., úterý 7. 4. – přihlašování zde.

 

Více informací naleznete na našich webových stránkách zde. Případné dotazy směřujte na vzdelavani@nazemi.cz.