Human Rights Watch: bangladéšským zaměstnancům bývá vyhrožováno smrtí

Průzkum, který zveřejnila 6. února organizace Human Rights Watch (HRW) poukazuje na smutnou skutečnost, že pracovní podmínky v Bangladéši se i přes dílčí změny v zákonech zatím příliš nelepší. Z rozhovorů se 47 dělníky v 21 oděvních továrnách, které se nacházejí v samotné Dháce a v jejím blízkém okolí, vyplývá, že pracující jsou stále zneužíváni, zastrašováni a fyzicky napadáni.

Bangladéšská vláda pod vlivem značné kritiky související s tragédií v továrním komplexu Rana Plaza novelizovala v červenci 2013 zákoník práce. Ministerstvo práce před touto změnou odmítlo zaregistrovat většinu nově vznikajících odborů. Změna v zákoně měla umožnit pracujícím jednodušší zakládání a oficiální registraci odborů.

 Od července bylo zformováno přibližně 50 nových odborů. Zákon nicméně umožňuje založit nové odbory jenom v případě, že mají podporu minimálně 30 % všech zaměstnanců. Tlak a neustálé vyhrožování ze strany zaměstnavatelů ale v realitě tak vysokou míru podpory před samotnou registrací v podstatě neumožňuje, a to především v továrnách, které zaměstnávají tisíce pracujících.

Nejlepší cestou jak se v budoucnosti vyhnout tragédiím typu Rana Plaza a vykořisťování bangladéšských pracujících, je podpořit vznik nezávislých odborových svazů, které budou monitorovat a chránit práva zaměstnanců,“ řekl výkonný ředitel HRW pro oblast Asie Brad Adams. Zároveň ale dodal: „Bangladéšská vláda začala opožděně registrovat odbory, což je prvním důležitým krokem. Nyní ještě musí zajistit, aby majitelé továren přestali pronásledovat jejich lídry, jinak nebudou schopni ani fungovat natož efektivně pracovat.“

 Podle mluvčího HRW jsou ohromnému tlaku a hrubému zacházení vystaveni právě odboráři. Někteří uvedli, že byli surově zbiti, další zase přišli o práci, když byli nuceni kvůli své odborové činnosti odejít z továren. Majitelé továren prý neváhají najímat místní zločince, kteří napadají pracující i v místě jejich bydliště. Dělníci tvrdí, že zaměstnancům, kteří se aktivně účastní formování odborů, je vyhrožováno dokonce smrtí.

 K těmto excesům ohrožujícím samotnou lidskou důstojnost dochází i přesto, že Bangladéš ratifikovala úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 8798, které se týkají svobody sdružování a kolektivního vyjednávání. I samotný bangladéšský zákoník práce z roku 2006 (novelizován 2013) výslovně zakazuje „neférové praktiky“ v souvislosti se zaměstnáním. Například jasně uvádí, že žádný zaměstnavatel „nepropustí zaměstnance, nepoškodí jej nebo nebude zastrašovat poškozením, pokud zaměstnanec je, vyjádří záměr se jím stát nebo bude nabádat další osobu, aby se stala, členem nebo funkcionářem odborových svazů“.

 HRW proto v souvislosti s průzkumem pracovních podmínek opět upozorňuje nejen bangladéšskou vládu, ale i asociaci BGMEA (bangladéšští výrobci a exportéři oděvů), že musí společně zajistit dodržování pracovního práva a sankcionovat všechny firmy, které při výrobě zneužívají práva pracujících. Vláda by měla především reálně podpořit formování odborů, kontinuálně a nekompromisně vyšetřovat všechna nařčení z protiodborářských činností. Následně pak tvrdě stíhat ty, kteří jsou odpovědní za zneužívání, zastrašování a útoky na pracující. BGMEA by pak měla především zamezit vzniku tzv. „žlutých odborů“, které jsou v podstatě jen formalitou a nejsou funkční v pravém slova smyslu. Měla by spolupracovat také s vládou na potírání ataků namířených proti odborům. V neposlední řadě by BGMEA měla kontinuálně spolupracovat s Mezinárodní organizací práce na vzdělávání majitelů továren v souvislosti s odbory a jejich činností.

 HRW vybízí také všechny světové značky a společnosti, které v Bangladéši nakupují oděvy, aby po továrnách vyžadovaly dodržování práv pracujících. Měly by proto výrazně zefektivnit kontroly továren a zveřejňovat jejich závěry, aby zaručily dodržování svých vlastních etických kodexů i bangladéšského zákoníku práce. Ty značky a společnosti, které tak ještě neučinily, by se měly neprodleně připojit k závazné bangladéšské smlouvě o bezpečnosti (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh).

Další informace:

Human Rights Watch: Bangladesh: Protect Garment Workers’ Rights

Sourcing Journal: Bangladesh Union Reps Threatened By Violence, Murder