H&M slíbila důstojné mzdy, slib však zatím neplní. Podepište petici

Mnoho pracovníků a pracovnic, kteří vyrábějí oblečení pro H&M, žije pod hranicí chudoby. A to navzdory slibu představitelů této společnosti, že do konce roku 2018 budou vyplácet ve svém dodavatelském řetězci důstojnou mzdu. Dělnice a dělníci v Indii a Turecku vydělávají přibližně třetinu odhadované důstojné mzdy. Respondenti v Kambodži pobírají zhruba polovinu důstojné mzdy. Nejhorší je situace v Bulharsku, kde mzda dělnic a dělníků v rámci běžné pracovní doby dosahuje pouze necelých 10 % důstojné mzdy. Uvádí to aktuálně zveřejněný výzkum „H&M fair living wages were promised, poverty wages are the reality“.
 

Výzkum dokládá, že dělníci a dělnice jednoho z největších maloobchodních prodejců na světě, který vykazuje zisky ve výši 2,6 miliardy dolarů ročně, musí pracovat desítky hodin týdně přesčas, protože jinak by neměli ani na nákup potravin. „Mzdy jsou tak nízké, že musíme pracovat až 44 hodin týdně přesčas, abychom pokryli naše základní potřeby,“ uvedla bulharská dělnice z továrny, která patří mezi strategické dodavatele H&M. Přesčasy ve třech ze šesti výzkumných závodů často překračují zákonné maximum a práce v neděli je častá ve všech čtyřech zemích (Bulharsko, Turecko, Kambodža, Indie) zahrnutých do výzkumu. Například v Bulharsku si dělníci a dělnice za běžnou pracovní dobu nevydělají ani zákonnou minimální mzdu, na tu dosáhnout až pokud pracují přesčas. „Přicházíme do továrny v osm hodin ráno, ale nikdy nevíme, kdy budeme moci odejít. Někdy jdeme domů ve čtyři hodiny ráno,“ doplnil jeden z pracovníků vyrábějící oděvy pro H&M v továrně Koush Moda, které je tzv. „zlatým dodavatelem“ H&M v Bulharsku.

Nízké mzdy, nadměrné přesčasy a další pracovní zátěž v domácnosti mají zejména u dělnic za následek podvýživu, únavu a vedou až k omdlévání na pracovišti. A nejedná se o ojedinělé případy. Dvě třetiny kambodžských dělnic a každá třetí indická dělnice někdy omdlely v práci.

Ke zlepšení situace v továrnách by mohly mimo jiné přispět fungující odbory. Dělnice a dělníci dotazované v rámci výzkumu však uvedli, že mají strach se v nezávislých odborech sdružovat.

„Nyní je jasné, že H&M do konce roku 2018 svůj závazek zajistit důstojnou mzdu nemůže splnit. Namísto marketingových ujišťování o tom, že situaci řeší, by měli předložit konkrétní reálné kroky, jak chtějí  navýšení mezd zaměstnancům a zaměstnankyním v jejich dodavatelském řetězci zajistit,“ uvedl k výsledkům výzkumu Petr Mareš z organizace NaZemi, která je českou pobočkou platformy Clean Clothes Campaign, jež výzkum vydala.

Spotřebitelé a spotřebitelky mohou podpořit dělníky a dělnice, které šijí pro H&M, podepsáním petice na stránkách www.wemove.eu/campaigns. Petice již získala více než 140 000 podpisů.

Do výzkumu byli zahrnuti strategičtí dodavatelé H&M. Společnost svůj závazek vyslovila a uveřejnila na svých stránkách v roce 2013 po té, co se zřítila textilní továrna Rana Plaza v bangladéšské Dháce. Rozhodnutí, že jsou ochotni platit svým dodavatelům více, tak aby mohli vyplácet dělníkům a dělnicím důstojné mzdy, tehdy přineslo H&M vlnu pozitivního ohlasu v médiích (viz například článek na The Guardian). Po čase však společnost materiály, které se podrobně věnovaly samotnému závazku a potřebným krokům k jeho naplnění, ze svých stránek stáhla.

Rozhovory s 62 dělníky a dělnicemi z Bulharska, Turecka, Kambodži a Indie, kteří pracují v továrnách dodávajících do H&M, se uskutečnily v období od března do června 2018 v rámci kampaně Turn Around, H&M! koordinované platformou Clean Clothes Campaign a aktivně podporované organizací International Labor Rights Forum a hnutím WeMove.EU

Výzkum „H&M fair living wages were promised, poverty wages are the reality“ najdete zde. Shrnutí výzkumu v českém jazyce naleznete tady. Tiskovou zprávu si můžete stáhnout tady.

Od pátku 23. listopadu 2018 a celý následující týden pořádá platforma Clean Clothes Campaign, jíž je NaZemi součástí, v mnoha evropských zemích pouliční i onlinové akce zaměřené na H&M a jejich před pěti lety daný slib.

Podepište petici: Petice