Futuropolis.cz: Škola emancipace

S potěšením vám oznamujeme, že jsme spustili náš nový projekt s názvem Futuropolis: Škola emancipace, na kterém bude NaZemi spolupracovat společně s Institutem úzkosti. Příští třI roky chceme spolu s pedagogy tvořit a testovat novou pedagogickou metodu pro 2. stupeň základních škol. Vycházet budeme z metod kritické pedagogiky P. Freireho, metod Future thinking, systémového myšlení a emancipačních tradic J. Á. Komenského. Možnosti jazyka budeme hledat také v oblasti umění.

Naším hlavním záměrem je přinést zpět do hry školu jako důležitého aktéra, který kriticky i kreativně vstupuje do současného dění. Vytváříme proto pedagogickou metodu, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou. Se snahou problémům porozumět, hledat prostor pro smysluplnou akci a posílit vlastní hlas ve škole i společnosti. Stavíme na rovnocenném vztahu žáka a učitele v procesu utváření budoucnosti a na posilování naděje v lepší svět.

“Je to pro nás velká výzva”, říká Jarmila Čechová, koordinátorka projektu. “Žijeme ve světě plném překotných změn a některé z nich (například změny klimatu, ubývání přírodních zdrojů, současná pandemická situace) nás přímo existenciálně ohrožují. Vnímáme, že škola by měla být prostředím, které na měnící se svět bude pružně reagovat, měla by dětem poskytnout kompas, díky kterému se budou moci nejen zorientovat v současném dění, ale i předvídat další možný vývoj. Dále by měla děti učit, jak být spolutvůrcem změn nejen na úrovni jednotlivých škol, ale také jak aktivně participovat na proměně celé společnosti.”    

Právě s těmito cíli jsme se rozhodli vytvořit novou metodiku Futuropolis: Škola emancipace. Metodiku bude spoluutvářet a testovat síť vyškolených, spolupracujících pedagožek a pedagogů 2. stupně ZŠ a jejich žákyně a žáci. Podporu a zázemí pro výměnu zkušeností jim poskytne naše online platforma Futuropolis.cz s nabídkou spektra metodických formátů vytvářených se spolupracujícími umělci. V rámci projektu budeme tvořit inovativní nástroje pro rozvoj emancipačních a občanských kompetencí. Chceme také kriticky a imaginativně pracovat s problémy marginalizovaných skupin a aktuálními palčivými tématy. 

Projekt byl podpořen grantem MŠMT prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v rámci výzvy Inovace v pedagogice. 

Pro více informací prosím navštivte web www.futuropolis.cz.