Futuropolis: výzva pro pedagogy a pedagožky!

Milé pedagožky, milí pedagogové,

rádi bychom vás přizvali ke spolupráci na projektu Futuropolis: škola emancipace, který byl na následující tři roky podpořen MŠMT (výzva: Inovace ve vzdělávání).

Cílem projektu je vytvořit tým pedagogů, se kterým budeme tvořit a testovat novou pedagogickou metodu, která by zapojeným přinášela sociální a jiné přesahy. Smyslem metody je podpořit zapojené pedagogy v rozvoji občanských a emancipačních kompetencí žáků, a tím posílit sebedůvěru mladých lidí v to, že mohou věci kolem sebe pozitivně ovlivňovat. K tomu nám budou sloužit nástroje kritické pedagogiky, nástroje pro uvažování o budoucnosti a chápání komplexních společenských systémů. Jedním ze způsobů, jak zpracovávat témata, která trápí vaše žáky, budou i různé formy uměleckého vyjádření. 

Co vše může projekt vám i vaší škole přinést? 

  • inovativní přístupy k rozvoji občanských kompetencí pro 21. století

  • podporu v podobě metodických seminářů a individuálních konzultací 

  • nabídku zajímavých hostů přímo do vaší školy

  • možnost exkurze do zahraniční školy

  • stát se součástí sítě pedagogů

  • účast na projektu bude honorována

A jak to bude probíhat? V každé škole se vytvoří tým minimálně 2 pedagogů či pedagožek, kteří si s námi v období září 2020 – červen 2022 projdou celkem osmi semináři, které jim umožní sdílet zkušenosti a čerpat inspiraci pro svoji práci s žáky. Jejich poznatky z praxe nám pak pomohou vytvořit novou, v českém kontextu ojedinělou metodiku.

Zapojení je vhodné zejména pro učitele a učitelky humanitních oborů (výchova k občanství, dějepis, zeměpis, český jazyk a literatura, cizí jazyky, umělecká výchova), případně pro pedagogy a pedagožky přírodovědných předmětů se zájmem o společenské otázky a integrovanou výuku.

Obsahově se projekt chce věnovat aktuálním a komplexním tématům, která mají tendenci rozdělovat společnost a vzbuzovat nejistotu (například: klimatická krize, budoucnost práce, vztah lidí a přírody, normalita a gender, normalita a duševní zdraví atd.). K těmto tématům chceme přizvat odbornice a odborníky, experty z řad dětí, zástupce skupin, kterých se témata týkají, nebo výtvarné umělce a umělkyně. 

Budeme moc rádi, když se k nám přidáte a pustíte se s námi do zkoumání možností, které nabízí nové přístupy a metody ve výuce. Věříme, že můžeme společně posunout uvažování o tom, jak může vypadat výchova, pokud je zaměřená na rozvoj empatie, citlivosti, samostatnosti, sebedůvěry a aktivity mladých lidí, které čeká nejistá budoucnost v nejistém světě. Věříme, že právě v takovém světě má škola jako živý a kritický nástroj své nezastupitelné místo. 

Děkujeme a těšíme se velice na spolupráci s vámi.

NaZemiInstitut úzkosti.

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2020.

S přihláškami a případnými dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Jarmilu Čechovou – futuropolis@nazemi.cz.

Další informace najdete na webu www.futuropolis.cz, případně na našem Facebooku či Instagramu.