Fair Wear Foundation bude známkovat oděvní značky

Vícestranná iniciativa Fair Wear Foundation (FWF), která dlouhodobě usiluje o zlepšení pracovních podmínek v oděvním průmyslu, v červenci představila nový systém ověřování chování značek, které jsou jejími členy. Jde o nezávislé hodnocení výkonu firem v souvislosti se zlepšováním pracovních podmínek v jejich dodavatelském řetězci.

Hodnocení využívá řadu indikátorů, na jejichž základě jsou oděvní značky „oznámkovány“.  Systém je transparentní a výsledky jsou volně přístupné on-line, aby se spotřebitelé mohli dozvědět, co oděvní značky dělají proto, aby se nedostaly do rozporu s lidskými právy.

Systém hodnocení by měl sloužit nejen spotřebitelům, ale také samotným značkám. Těm by měl poskytnout zpětnou vazbu, co je třeba změnit a jak naplánovat efektivní kroky k dalšímu zlepšení.

Více informací: FWF Brand Performance Checks