Drsný příběh kůže z Itálie

Pracovní podmínky zaměstnanců v italských koželužnách, především v oblasti Santa Croce, jsou mnohdy za hranou zákona. Uvádí to právě zveřejněný výzkum A tough story of leather. Provedly ho italské organizace Centro Nuovo Modello di Sviluppo (CNMS) a Campagna Abiti Puliti (CAP), v ČR ho publikovalo NaZemi. Výzkum je částí širšího materiálu zaměřeného na zpracování kůže.

Většina zpracovávání kůže v oblasti Santa Croce probíhá v malých továrnách. Někteří zpracovatelé ale vlastní koželužny i v zahraničí, především v Brazílii, Indii a východní Evropě. V Santa Croce operuje 240 koželužen a 500 dalších továren, které slouží jako subdodavatelé. Dohromady zaměstnávají 12 700 dělníků a dělnic. Zaměstnanci v továrnách jsou vystaveni rizikovým a zdraví nebezpečným podmínkám. Běžné jsou také krátkodobé smlouvy, práce na černo a zneužívání imigrantů. 

Z výzkumu zprávy vyplývá, že zaměstnanci se ze strachu před ztrátou práce o své nedůstojné situaci zdráhají otevřeně hovořit, přičemž musí v Evropě čelit v podstatě stejně špatným pracovním podmínkám jako v zemích jihovýchodní Asie.

Francesco Gesualdi, president CNMS k závěrům výzkumu říká: „Je na čase se do toho pořádně obout a podpořit zlepšení pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Je na čase, aby se spotřebitelé dozvěděli, za jakých podmínek se vyrábí jejich boty. Výzkum A tough story of leather poukazuje na špatné pracovní podmínky, kterým musí většina zaměstnanců čelit. Měl by být prvním krokem k vyššímu povědomí o podmínkách výroby mezi evropskými občany. Ti pak mohou požadovat po firmách a politicích odpovědnost za dodržování lidských práv v obuvnickém průmyslu.“

Celý výzkum naleznete zde (v anglickém jazyce).

Více informací o pozadí zpracování kůže najdete v infografikách v dokumentu zde.

Aktualizované informace:

Výzkum byl napadený asociací italských výrobců obuvi UNIC. Jejich vyjádření k výzkumu naleznete zde.

Reakci mezinárodní iniciativy Change Your Shoes si můžete přečíst zde.