Doporučení pro školní poradní kruhy v čase globální pandemie

Přinášíme překlad inspirativního materiálu Doporučení pro školní poradní kruhy v čase globální pandemie. Věříme, že doporučení přinesou podporu pedagogům a pedagožkám, jež hledají možnosti smysluplného propojení se studenty a studentů navzájem i na dálku a zároveň chtějí otevřít aktuální globální témata.

Autor materiálu, Joe Provisor, se praxi poradních kruhů (v angličtině council) se studenty i pedagogy ve školách věnuje již více než 30 let. Doporučení, která nyní zpracoval, se týkají nové situace, se kterou se potýkáme všichni, a to nejen ve školách. Preventivní opatření proti pandemii významně omezují kontakt mezi lidmi, přirozenou lidskou blízkost, a tím omezují i příležitosti pro vzájemnou podporu, kterou právě v době krize velmi potřebujeme. Pedagogové a pedagožky, studenti a studentky byli od sebe izolováni jako první, velmi rychle a ze dne na den se museli začít učit komunikovat jinak, hledat jiné cesty vzájemné interakce a učení se. Od pedagogů z terénu zaznívá, že najít vhodné způsoby jak společně komunikovat, dávat si zpětnou vazbu a prostě zjistit, co se děje na “druhé straně”, je jedním z nejtěžších úkolů.

Uspořádání online poradních kruhů tak může být jednou z cest, jak reagovat. A to i v případě, že s kruhy a jejich vedením nemáte příliš mnoho zkušeností. Novým věcem se totiž teď musíme učit všichni, stejně tak jako představovat si zcela jiné způsoby vzdělávání a fungování společnosti obecně.

Velmi dobře si také uvědomujeme, že ne všechny školy a hlavně studenti a studentky mají dostatečné technické zázemí a dovednosti nutné pro skupinová online setkání. I přesto věříme, že pro vás mohou být předkládaná doporučení užitečná a že si je dokážete adaptovat pro vaše podmínky. Jak mohou poradní kruhy online vypadat, najdete detailně popsané uvnitř materiálu. Zde dodáváme alespoň základní informace ke kruhům obecně.

Co je to poradní kruh?

Kruhové uspořádání není v českých školách neznámé, běžné jsou tzv. komunitní kruhy zařazované zejména na 1. stupni ZŠ nebo v rámci tzv. třídnických hodin. Známé je také používání tzv. mluvícího předmětu, který je v rámci kruhu předáván a symbolizuje nejen předávání slova, ale i pozornosti, kterou ostatní věnují člověku, jež má předmět u sebe. Poradní kruh je více formalizovaným kruhovým procesem, v jehož rámci je využívána řada různých forem, různých způsobů předávání mluvícího předmětu. V závislosti na potřebách a zaměření kruhu jsou také využívána různá uspořádání. Kruh s sebou nese také jistou formu obřadnosti a velký důraz klade na kvalitu pozornosti, kterou v kruhu věnujeme sami sobě i druhým.

Ve školách jsou kruhy využívány spíše pro sociálně-emocionální učení, budování vztahů, sdílení a případně i nakládání s konflikty. V současné situaci je možná více než kdy jindy důležité s dětmi mluvit o jejich pocitech, prožívání, obavách, starostech, ale i radostech. K tomu může virtuální kruh dobře posloužit. Nicméně kruhy lze využít i pro práci s informacemi, kterých se na nás nyní valí nemálo a zpracovávat, třídit je a kriticky vyhodnocovat, vyžaduje hodně energie. Doporučení pro školní poradní kruhy v čase globální pandemie tak přinášejí konkrétní návody pro obojí: vytvoření prostoru a postupu pro společnou komunikaci a propojení s žáky a studenty, ale také náměty, jak pracovat s tématem pandemie a dalších souvislostí s ní spojených. 

Materiál najdete ke stažení zde 

Další zdroje a inspirace k tématu poradních kruhů:

Kniha Cesta poradního kruhu od Jacka Zimmermana a Virginie Coyleové, vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2016.

Recenze knihy Cesta poradního kruhu od Petry Banďouchové. Najdete zde

Rozhovor s Joe Provisorem v časopisu Komenský (3/144). Najdete zde.

Video: Council – poradní kruhy ve školách (v angličtině s českými titulky). Najdete zde

Tahák pro facilitátory poradních kruhů. Najdete zde.  

V případě dotazů nebo podnětů se obracejte na Kristýnu Hrubanovou na kristyna.hrubanova@nazemi.cz nebo 777 110 434.