Desítky parků hostily výstavu fotografií o lidech vyrábějících naše boty

Češi a Češky průměrně ročně utratí za své boty 3 000 Kč, a přitom většinou nevědí, kde a za jakých podmínek vznikly. Příležitost dozvědět se to, měli druhý říjnový týden na výstavě fotografií v 70 parcích republiky. Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace NaZemi mohli nahlédnout do prostředí továren i sweatshopů v indické Agře. Právě zde se vyrábí boty i pro český trh. Výstava na stromech měla rovněž doprovodný program, a to promítání dokumentu Ve stínu Taj Mahalu. Pro pedagogy a jejich studenty je i po skončení výstavy k dispozici vzdělávací lekce Naše boty. Média o akci uveřejnila na 70 příspěvků.

Indie je po Číně druhým největším producentem bot na světě. V indickém obuvnickém průmyslu pracuje přes milion lidí, kteří v roce 2016 vyrobili 2,26 miliardy párů bot. V obuvnických továrnách a sweatshopech jsou v Agře zaměstnaní zejména muži. Většinou nemají pracovní smlouvy, pracují 10 hodin denně šest dní v týdnu, bez proplacených přesčasů, bez reálné možnosti založit odbory, jež by mohly pomoci situaci zlepšit. Ve sweatshopech čili malých dílnách, kde jsou podmínky mnohdy ještě horší než v továrnách, navíc nezřídka pracují i děti.

Poptávka po levných botách a potřeba rychlých dodávek vede k velkému tlaku na majitele továren a v důsledku i na dělníky. Ti pracují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, neboť ty jejich práci zpomalují. Když zakázka hoří, musí dělníci v továrně i spát, dozvídáme se na jednom z výstavních panelů. „Máme problém s manažerem, nedovoluje nám jít domů, třeba i 15 až 20 dní v kuse. Moc nás to trápí. Jsem stálý zaměstnanec a nemám žádné sociální́ pojištění,“ dokresluje situaci Sandib pracující v indické továrně s 900 zaměstnanci.

Návštěvníci na výstavě rovněž zjistili, co by se mělo v rámci systému změnit, aby se podmínky dělníků a dělnic zlepšily. Systémová změna vyžaduje spolupráci mnoha aktérů. Autor fotografií, Stanislav Komínek z organizace NaZemi, která za výstavou stojí, k tomu blíže uvedl: „Pracovní podmínky v dodavatelských továrnách se nezmění, pokud budou firmy i nadále tajit, v jakých továrnách zadávají výrobu. Vlády v zemích produkce a mezinárodní instituce musejí efektivněji hlídat dodržování pracovních podmínek a usilovat o zvýšení transparentnosti celého dodavatelského řetězce. Mzdy by se měly zvýšit na důstojnou úroveň, aby z nich bylo možné pokrýt životní náklady. Dělníci musejí mít možnost zakládat odbory a kolektivně vyjednávat lepší pracovní podmínky.“  Výstava také upozorňuje na souvislosti a důsledky našeho nákupního chování, informuje, co můžeme změnit my jako spotřebitelé a spotřebitelky: omezit spotřebu, kupovat kvalitní boty, které vydrží, či tlačit na firmy, aby uváděly, kde a jak zboží vyrábí a byly odpovědné.

V případě, že na výstavu zavítaly třídní kolektivy či například skautské oddíly, mohly si předem na webových stránkách organizace NaZemi stáhnout vzdělávací metodiku, díky níž se o tématu dozvěděly více. Nebo si mohly na webu www.pribehbot.cz zkusit poskládat účtenku a zjistit, kdo na botách vydělá nejvíc. Na uvedené webové stránce si mohly rovněž pustit videa o výrobě bot v Čechách nebo se dozvědět, jak k nákupu bot přistupuje jedna z uvědomělých spotřebitelek. Na řadě míst výstavu doplňoval i doprovodný program jako promítání dokumentu Ve stínu Taj Mahalu či soutěže pro děti i dospělé.

Výstava na stromech se konala od 6. do 13. října v desítkách parků po celé České republice již čtvrtým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy, banánů nebo pracovním podmínkám v koželužnách.

Přehled parků, v nichž výstava visela, a více informací najdete na www.vystavanastromech.cz.

Podívejte se na jednotlivá místa, kde se výstava konala: Fotogalerie