Dělnice v kambodžských oděvních továrnách požadují vyšší minimální mzdu

Ve středu17. září, proběhly masové demonstrace zaměstnanců oděvních továren v Kambodži za zvýšení minimální mzdy na 177 USD. Požadavky dělnic, dělníků a odborů podporují mezinárodní odbory IndustriAll, platforma Clean Clothes Campaign, včetně NaZemi a řady dalších nevládních organizací v Evropě, Austálii, USA i Kanadě. Jejich představitelé zároveň požadují, aby se oděvní společnosti přihlásily k odpovědnosti, podpořily v požadavcích zaměstnance svých dodavatelských továren a zavázaly se, že navýšení minimální mzdy budou reflektovat, zohlední je při zadávaní dalších zakázek a stanou se tak lídrem na cestě k důstojné mzdě (living wage).

Petici v angličtině můžete podepsat zde.

V lednu letošního roku problémy, které se týkají nízkých mezd v Kambodži, eskalovaly. Demonstrace byly násilně potlačeny armádou a policií, přičemž zemřeli čtyři protestující, řada lidí byla zraněna a 23 zaměstnanců, včetně odborových předáků bylo zatčeno. Nevládní organizace, představitelé oděvních společností i veřejnost po celém světě vyzývali kambodžskou vládu k ukončení napětí a propuštění všech zadržených, kterým nelze upírat právo na demonstraci. Přestože odboráři byli po dlouhé době propuštěni, navýšení mezd zůstalo naléhavou otázkou.

Současné demonstrace v továrnách po celé Kambodži, kterých se podle odhadů zúčastnila významnáčást zaměstnanců oděvního sektoru, jsou vyvrcholením téměř ročního intenzivního boje zaměstnanců oděvních továren za výrazné navýšení minimální mzdy. Současná výše minimální mzdy, která je na úrovni 100 USD za měsíc představuje pouhých 25 % důstojné mzdy (kalkulace Asia Floor Wage Aliance). To znamená, že většina dělnic a dělníků v Kambodži si nedokáže zajistit ani nezbytné životní potřeby. Proto by jejich požadavek, 177 USD za měsíc, měl představovat základní krok při cestě k vyplácení důstojné mzdy.

Na začátku října se sejde kambodžský poradní výbor pro otázky zaměstnanosti a očekává se, že oznámí zvýšení minimální mzdy. Odbory a zaměstnanci továren trvají na požadavku 177 USD, zatímco Asociace kambodžských výrobců oděvů (GMAC) navrhuje jen nepatrné navýšení na 115 USD. Odboráři tento návrh zamítli, protože taková mzda není dostačující k zajištění životních nákladů.

Clean Clothes Campaign se svými partnery podpořili požadavky odborů a zaměstnanců řadou veřejných akcí před obchody významných značek. Zároveň požadují, aby oděvní společnosti, včetně H&M, která je největším odběratelem oděvů z Kambodži, přijaly roli lídra v souvislosti s odpovědností a zavázaly se, že jejich dodavatelské továrny navýší minimální mzdu na 177 USD.

Odbory, včetně mezinárodních IndustriAll, jejímiž členy jsou C.CAWDU a CLC, se po roce úsilí ohledně mezd také domnívají, že oděvní společnosti by v současnosti měly převzít iniciativu a učinit potřebné kroky, které by vedly k dostatečnému zvýšení mezd zaměstnanců továren, které pro ně šijí.

Ath Thorn, prezident odborů C.CAWDU k současné situaci sdělil: „Oděvní značky tlačí už tak dost nízké marže stále dolů. Je nejvyšší čas, aby převzaly odpovědnost a postavily se k problematice důstojné mzdy, která je základem našich protestů, čelem. Zvýšení mezd na 177 USD je krokem tímto směrem.“

Společnost H&M minulý rok představila projekt, který je součástí jejího plánu na dosažení důstojné mzdy v dodavatelských řetězcích. Zároveň ale H&M stále neoznámila, s jakou konkrétní výší důstojné mzdy v Kambodži počítá. Clean Clothes Campaign s partnery proto požaduje, aby se společnost H&M v této záležitosti jasně vyjádřila a zároveň poskytla zaměstnancům továren, kteří pro ni šijí, konkrétní závazky.

Emma Harbor ze CCC k požadavku sdělila: „Pokud se společnost H&M hodlá opravdu zasadit o zlepšení pracovních podmínek žen a mužů, na kterých je závislá, má nyní jedinečnou příležitost stát se lídrem a ukázat, že to myslí opravdu vážně. Protože se ve svém plánu na zavedení důstojné mzdy soustředí právě na Kambodžu, měla by uznat a podpořit požadavky zaměstnanců, kteří pro ni vyrábějí, a také mzdu ve výši 177 USD zavést.“

Nevládní organizace NaZemi plně podporuje požadavky CCC i dalších zmíněných aktérů. Zároveň bychom rádi vyzvali naše příznivce, aby podepsali petici adresovanou oděvním společnostem, která může významně přispět k potřebné změně pracovních podmínek v dodavatelských řetězcích oděvního průmyslu.

 

Petici můžete podepsat zde.

Znění petice:

Podpořte požadavek zvýšení minimální mzdy dělnic a dělníků na 177 USD

Zaměstnanci oděvních továren v Kambodži v současnosti pobírají 100 USD za měsíc, což jim neumožní zajistit ani základní životní potřeby. Proto požadují bezprostřední navýšení mezd na výši 177 USD za měsíc. To je zásadní krok v jejich boji za důstojnou mzdu.

Podepište petici, která vyzývá oděvní společnosti, které nakupují oděvy v Kambodži, aby podnikly okamžitě následující kroky:

  • Zaručení minimální mzdy alespoň ve výši 177 USD v rámci svého dodavatelského řetězce v Kambodži
  • Dlouhodobý závazek k odběru oděvů z Kambodži
  • Souhlas s navýšením ceny FOB[1], která bude reflektovat navýšení mezd
  • Zapojení se do kolektivního vyjednávání s kambodžskými odbory a přijetí právně závazných kolektivních smluv

Zvyšte minimální mzdu v Kambodži na 177 USD

Důstojná mzda je lidským právem všech na celém světě. Proto říkám, že je na čase ji začít vyplácet. 

 

[1] Free on Board – FOB stanoví, že náklady a rizika přicházejí na kupujícího v okamžiku nalodění zboží v ujednaném přístavu. Prodávající hradí veškeré náklady na zboží až do jeho dosažení paluby lodi. Musí obstarat i doklad o doručení zboží a osvědčení o jeho původu. Kupující  je zase povinen loď najmout, zajistit prostor na ní a informovat prodávajícího o ní, přístavu a době, kdy bude moci zboží naložit. Pokud to nedodrží, nese odpovědnost za chybu a musí případné výlohy zaplatit.