DEAL with it! Kreativní výzva pro mladé

V rámci projektu DEAL with it! zveme mladé lidi ve věku 14 až 19 let, aby se zapojili do kreativní tvorby své představy o udržitelné budoucnosti pro lidi i planetu.

Věříte v možnost udržitelné a inkluzivní budoucnosti pro všechny? Chcete kreativně ztvárnit své myšlenky, nápady a odhodlání? Pak nám pošlete svou uměleckou interpretaci udržitelné budoucnosti v čase (nejen) klimatické krize a staňte se součástí mezinárodní online výstavy! Výtvory mohou být analogové nebo digitální, fotografie nebo sochy, malby či koláže – zvolená technika je zcela na vás.

Jak se můžete zúčastnit?

1. Vyfoťte své umělecké dílo, skrze které odpovíte na otázku: Jak pro vás vypadá udržitelná budoucnost?

2. Dejte vašemu výtvoru název a krátký popis (3-5 vět).

3. Pošlete fotografii (min. velikost 1Mb, max. 2Mb) na adresu: peter.klausz@artemisszio.hu

4. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a kontaktní údaje.

5. Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu do půlnoci.


Účastníci soutěže nebo jejich zákonní zástupci souhlasí s následujícími podmínkami účasti:

Svou účastí souhlasíte s tím, že zaslané fotografie mohou být použity v rámci projektu DEAL with it! partnerskými organizacemi. V případě použití obrázku nemají účastníci nárok na žádnou finanční odměnu ani jiné nároky. Rovněž potvrzují, že se nedopouštějí žádného porušení autorských práv jakéhokoli druhu s obrazovým a/nebo zvukovým materiálem použitým pro jejich příspěvek a že jsou chráněna autorská práva třetích stran. Díla chráněná autorským právem (jako jsou hudební skladby, obrázky, loga, grafika, animace atd.) mohou být v zaslaném příspěvku použita pouze v případě, že účastník již dříve od autorů získal odpovídající práva k užívání nebo je předal dále. Licence Creative Commons jsou povoleny.

Kromě toho účastníci výslovně souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje shromážděné v souvislosti s účastí v kreativní výzvě mohou být inzerenty zpracovávány a uchovávány po dobu až 10 let pro účely dokumentace a podávání zpráv a pro kontaktní účely. Souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání vylučuje účastníka ze soutěže.

Děkujeme za pochopení.

Uvítáme pomoc se šířením výzvy k dalším mladým lidem. Zde si můžete stáhnout plakátek ke sdíletí/tisku: Deal with it! Kreativní výzva