Medailonky lektorů

Ondřej Stejskal

V NaZemi působím jako metodik a lektor kurzu Kritické myšlení a globální témata a jako produkční vzdělávacích materiálů různého druhu. Podílel jsem se na tvorbě výstav, knih, metodik, e-learningového kurzu atd.

V Akademickém centru osobnostního rozvoje na Masarykově univerzitě jsem absolvoval dvouletý vzdělávací program Zkušenostní učení pro praxi – podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů. Dokončil jsem magisterské studium v oboru Teorie interaktivních médií na FF MU. Absolvoval jsem kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (64 hod., 2016) a Komunikace v konfliktních situacích (2018).

Dva roky jsem se v NaZemi věnoval projektu Nakládání s konflikty jako příležitost k posilování demokratických hodnot, kteý značně ovlivnil moje nahlížení na mezilidské vztahy a mě samotného. Dlouhodobě působím v Junáku – českém skautu jako lektor globálních a mezilidských témat a jako člen odboru Skauti na Zemi.

Eliška Hanzlová

V NaZemi působím jako konzultantka a metodická podpora učitelů při zavádění formativního hodnocení do výuky, učím kurzy “Kritické myšlení a globální témata” a podporuji učitele, zapojené do projektu Futuropolis, ve zkoumání kritické pedagogiky.

Vzdělávání jsme se nejdříve začala věnovat na kurzech pro vedoucí skautských oddílů v Junáku. Otázky z praxe mě dovedly k hledání odpovědí při studiu navazujícího oboru Učitelství estetické výchovy na FF MU. Od roku 2013 jsem spolupracovala s NaZemi na metodickém kurzu pro vedoucí skautských oddílů a skautské lektory věnující se globálnímu vzdělávání. Od roku 2015 do roku 2019 jsem učila na střední pedagogické škole metodiku výtvarné a dramatické výchovy a ZSV. Ve vzdělávání mě zajímá smysluplnost a tvořivost, věnuji se vzdělávání skautských lektorů a v uplynulém roce jsem byla jako lektorka přizvána k mezinárodnímu projektu, který rozvíjí skautské organizace v postsovětských republikách.

Kristýna Hrubanová

V NaZemi vedu kurzy Kritické myšlení a globální témata, semináře zaměřené na podporu formativního hodnocení, vedení diskuzí a práci s kontroverzními tématy. Podílela jsem se na pilotování přístupu Global Storylines a zaškolování pedagogů a pedagožek do práce s touto metodou. Věnuji se také facilitaci skupinových procesů, mám zkušenosti s vedením strategických plánování pro školy a neziskové organizace. Na Pedagogické fakultě MU vyučuji předmět Globální rozvojové vzdělávání v přípravě pedagoga.

V NaZemi působím od roku 2010,  spoluvytvářela jsem metodické příručky Global Issues in the ELT Classroom, La Ngonpo, PodObal, Buzola, Lidé v pohybu a portfolio Moje cesta ke světu. Zajímám o demokratické přístupy ke vzdělávání, nenásilnou komunikaci a podporu participativních skupinových procesů. Moje úvahy o vzdělávání občasně ventiluji skrz blogové příspěvky na EDUin.cz.

Petra Frühbauerová

Působím v organizaci NaZemi jako metodička a lektorka seminářů pro pedagogy a členka týmu, který přináší globální témata do škol. Jako pedagožka a jako člověk zejména se zajímám o vztahy, které utváříme – jakým způsobem se v nich nakládá s mocí, jak se pracuje, jak se řeší konflikty. Věřím, že právě porozumění tomu nám může pomoci řešit problémy každodenní i celospolečenské. Baví mě posouvat lektorování k partnerství a prozkoumávat možnosti svobody ve vzdělávání. (Nejen) z pozice facilitátorky se zabývám fungováním týmů se snahou o horizontální organizaci.

Vystudovala jsem pedagogiku a učitelství společenských věd na Filozofické fakultě MU, absolvovala kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (64 hod., 2012), Metoda zážitkové pedagogiky (102 hod., 2014) a Komunikace v konfliktních situacích (2018). Podílela jsem se na vzniku metodické publikace o práci s kontroverzními tématy Lidé v pohybu (2015) a editovala portfolio globálního vzdělávání Moje cesta ke světu (2017). Jsem členkou sociálního družstva Tři ocásci.