Přinášíme nové příběhy o vzdělávání

Co je Futuropolis: Škola emancipace

Jiná škola je možná! A to taková, ve které bude každý hlas slyšet.

Chceme školu, která kriticky i kreativně vstupuje do současného dění. Vytváříme pedagogickou metodu Futuropolis: Škola emancipace, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou. Se snahou problémům porozumět, hledat prostor pro smysluplnou akci a posílit vlastní hlas ve škole i společnosti. Stavíme na rovnocenném vztahu žáka a učitele v procesu utváření budoucnosti. Chceme posilovat naději v lepší svět.

V tvorbě metody vycházíme z přístupů a myšlenek kritické pedagogiky Paula Freireho, metod modelování budoucností, systémového myšlení a emancipačních tradic Jana Amose Komenského. Možnosti nového jazyka hledáme také v dialogu s vizuálním umění.

V tomto tříletém projektu, kde se potkává NaZemi s partnerskou uměleckou platformou Institut úzkosti, tvoříme inovativní nástroje pro rozvoj emancipačních a občanských kompetencí. Chceme kriticky a imaginativně pracovat s problémy marginalizovaných skupin a aktuálními palčivými tématy. Metodu budeme spoluvytvářet a zkoušet se spolupracujícími pedagogy a pedagožkami 2. stupně ZŠ a jejich žákyněmi a žáky. Projekt podpoří akční výzkum. Jako podpůrný nástroj vytváříme „živou“ online učebnici, která metodu zpřístupní veřejnosti, a to na stránkách www.futuropolis.cz, kde najdete také další informace ke vznikající metodě a společné zkušenosti s experimentováním s kritickou pedagogikou.


Kdo jsme

Barbora Kleinhamplová

koncepce témat a vizuálního obsahu

Dan Vykoukal

metodik

Eliška Hanzlová

provázející

Eva Malířová

metodička

Eva Koťátková

koncepce témat a vizuálního obsahu

Karel Doleček

projektový manažer

Kristýna Hrubanová

provázející

Magdalena Šipka

provázející

Martin Tománek

metodik a provázející

Michaela Vodáková

finanční manažerka

Petr Čáp

metodik

Dan Perjovschi

kresby

+ pedagogové a pedagožky jednotlivých škol účastnících se projektu (více na internetových stránkách www.futuropolis.cz)