Cesta Hugo Bosse k úspěchu přivádí dělníky do chudoby

Společnost Hugo Boss představila 11. března na tiskové konferenci v Metzingenu výsledky své „cesty k úspěchu“ a informovala o svých aktivitách i finančních výsledcích za loňský rok. U této příležitosti proběhly v řadě evropských zemí protesty organizované mezinárodní sítí Clean Clothes Campaign (CCC). Ta vyzvala společnost Hugo Boss, aby zamezila porušování lidských práv ve svém dodavatelském řetězci. A to především v Turecku a Chorvatsku. I spotřebitelé v České republice se mohou připojit k mezinárodní petici.

Přibližně polovina produkce společnosti Hugo Boss pochází z továren v zemích východní Evropy a Turecka. Výzkumná zpráva Stitched Up, která byla vydaná CCC v roce 2014, poukazuje na obrovský rozdíl mezi reálnou mzdou dělníků a dělnic a odhadovanou důstojnou mzdou (living wage) v celém regionu (1). Důstojná mzda by měla pokrýt životní potřeby celé rodiny (2). Uvedený rozdíl se týká i továren Hugo Boss a jeho dodavatelů. Výdělek většiny dělníků a dělnic je pod hranicí rizika pádu do chudoby. Například zaměstnanci jednoho z tureckých dodavatelů společnosti, kteří byli osloveni v roce 2013, si vydělají v průměru 326 € měsíčně (včetně přesčasů a bonusů), přičemž hranice chudoby v zemi je na úrovni 401 € a odhadovaná důstojná mzda čítá 890 € (3). V této souvislosti je proto zajímavé sdělení šéfa společnosti Hugo Boss Claus-Ditrecha Lahrse ze 4. února letošního roku: „Profit se jen za posledních pět let ztrojnásobil … a předběžný hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl o 1 % na 437 miliónů euro (2013: 433 mil. euro).“

Problémem ale nejsou jenom nízké mzdy. Zaměstnanci dodavatelských továren poukázali také na potlačování odborů, zastrašování, nedodržování výše povolených přesčasů a sexuální obtěžování. Zaměstnanec tureckého dodavatele k tomu dodal: „Uznávám společnost, vážím si své práce, proč ale nikdo nerespektuje mě? Hugo Boss nejedná zodpovědně.“

Bettina Musiolek z Clean Clothes Campaign se k problému vyjádřila následovně: „ ,Made in Europe‘ by mělo znamenat, že dělníci a dělnice se budou schopni vyhnout chudobě a že se nebudou obávat vstoupit do odborů. V tomto případě ale ,Made in Europe‘ vytváří chudobu a brání lidem plně využívat svá politická práva. Hugo Boss by měl zajistit vyplácení férové mzdy dělníkům, aby i oni mohli profitovat z ‚cesty k úspěchu‘ společnosti.“

„Opět se ukazuje, že aktéři oděvního průmyslu mají tendence k porušování lidských práv všude na světě. Taková praxe by měla co nejdřív skončit. I čeští spotřebitelé se mohou připojit k mezinárodní petici, která vyzývá Hugo Bosse, aby zajistil vyplácení důstojných mezd,“ doplnil zástupce Clean Clothes Campaign v ČR Petr Mareš z organizace NaZemi.

Vyjádřete solidaritu s dělníky a připojte se k mezinárodní kampani.

Vložte koment k postům na stránkách Hugo Bosse facebook.com/hugoboss: „A real BOSS pays a living wage. We want you to act.“
Podepište petici: http://bit.ly/1BPBqrp
Sdílejte naši zprávu!

Poznámky:

(1) Odhad důstojné mzdy vychází z rozhovoru s 316 dělnicemi a dělníky z 39 továren. Jedná se o továrny v Turecku, Gruzii, Bulharsku, Rumunsku, Makedonii, Moldávii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku a na Ukrajině a Slovensku. Zaměstnanci továren měli sami určit, jaké finanční prostředky potřebují na měsíc pro svoji rodinu.

(2) Důstojná mzda je příjem za běžnou pracovní dobu (max. 48 hodin za týden), který pracujícím a jejich rodinám zajistí dostatek finančních prostředků na kvalitní stravu, bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči a vzdělání, a zároveň zajistí drobné úspory pro případ neočekávaných okolností.

(3) Částka byla určena na základě rozhovoru s 45 dělnicemi a dělníky ze čtyř tureckých továren.

Další informace:

Petice adresovaná společnosti Hugo Boss – http://action.sumofus.org/a/hugo-boss-turkey-2/