Čas : dorůst

Čas : dorůst

Kniha Čas : dorůst je dobrým vstupem do tématu nerůstu pro kohokoliv, koho nerůst zajímá a je také důležitým milníkem pro české nerůstové hnutí, protože akademickou debatu zpřístupňuje veřejnosti srozumitelným jazykem a také ji zasazuje do kontextu České republiky. Kniha otevírá debatu o radikálnějších (v původním latinské smyslu slova, tedy jdoucí ke kořenům problémů) cestách i strategiích k vyřešení globální environmentální a sociální krize. Jednotlivé kapitoly pokrývají kritiku růstového kapitalismu, ale také vizi nerůstu s konkrétními politickými opatřeními jako např. maximální příjem, nerůstové byznysy či garantovaná pracovní místa. Závěrečné kapitoly knihy pak ukazují konkrétní způsoby, jak systémové změny v době mnohočetných krizí dosáhnout.

Umělecké zpracování knihy navíc učí číst pomalu. Kniha je protkána básněmi i kresbami. Pasáže plné faktů, myšlenek a intelektuálních pozic tak střídá poezie a obrazy vyzývající ať už k volným asociacím, či doplňkové interpretaci. Umělecký doprovod naší knihy záměrně vybízí ke zpomalení a vlastnímu promýšlení.

Se šířením nerůstových myšlenek potřebujeme vaši pomoc. Podpořte nerůstové hnutí svým darem a získejte výtisk knihy do své knihovny. Sdílejte informace o knize i na vašich sociálních sítích, chcete-li podpořit promýšlení spravedlivějšího a udržitelnějšího světa.

>> Kniha k zakoupení

>> Kniha v PDF