Budou kožené boty konečně zdravotně nezávadné? EU zakáže prodej kůže s šestivazným chromem

Spotřebitelé budou od 1. května lépe chráněni. Od tohoto dne začne platit nařízení Evropské unie o zákazu prodeje koženého zboží, které se dostává do kontaktu s lidskou pokožkou a obsahuje přitom škodlivý šestivazný chrom (1). Ten je vysoce toxický a má na svědomí závažná onemocnění kůže, může vyvolat i alergickou reakci.

„Je alarmující, že spotřebitelům v Evropě hrozí poškození zdraví například při nošení kožených bot. Nepřijatelné je rovněž to, že pracovníci v koželužnách a továrnách na výrobu obuvi v zemích s levnou pracovní silou jako je Indie či Bangladéš riskují svůj život, když jsou nuceni pracovat s chemikáliemi bez adekvátních ochranných pomůcek,“ uvádí Anna Lazorová z NaZemi, kde koordinuje projekt zaměřený na obuvnický průmysl. A doplňuje: „Nové nařízení EU je prvním krokem, ale teprve se uvidí, zda bude efektivní a bude mít pozitivní důsledky pro pracovníky v koželužnách a při samotné výrobě obuvi“.

Chemické zpracování kůže za pomocí chromu je využíváno v 80–85 % celosvětové produkce kůže. Sloučeniny nebezpečného šestivazného chromu mohou vznikat ve zpracovávané kůži oxidací sloučenin trojvazného chromu, který se používá při činění kůže. Bylo prokázáno, že lidem pracujícím v koželužnách hrozí díky neustálému kontaktu s chemikáliemi vyšší riziko rakoviny, mají dýchací potíže a trpí onemocněním kůže. Bangladéšská nevládní organizace „Society for Environment and Human Development“ odhaduje, že až 90 % pracovníků koželužen v oblasti Hazaribagh zemře dříve, než se dožije 50 let. Mohammad Rahman, 17letý dělník bangladéšské koželužny, s chodidly pokrytými puchýři a plísňovými onemocněními říká: „Musím brát léky každý den. Slézá mi kůže z nohou. Někteří dělníci mají neustálé bolesti hlavy z toxických plynů, které na pracovišti vdechují. Někteří mají puchýře v nose.“

Dalším zásadním problémem v kožedělném průmyslu je dětská práce.

Na rozdíl od oděvního průmyslu, nejsou problémy spojené s výrobou bot zatím příliš známé. Změnit to má právě se rozbíhající evropská kampaň „Change your Shoes“. V České republice ji povede nevládní organizace NaZemi. Bude například testovat boty z hlediska obsahu nebezpečných látek a informovat o tom spotřebitele. Zaměří se také na environmentální dopady kožedělného a obuvnického průmyslu, neboť koželužny jsou čtvrtým největším znečišťovatelem na světě, hned za těžebním průmyslem (2). Kampaň bude dále podněcovat změny zákonů a jednat s představiteli firem tak, aby došlo ke zlepšení pracovních podmínek dělníků a dělnic pracujících v tomto odvětví.

Poznámky a doplňující informace:

(1)   Regulace EU: Výrobky z kůže, které přicházejí do styku s lidskou kůží, se nesmí uvádět na trh, pokud obsahují šestivazný chrom v koncentraci 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních) v celkové sušině kůže.

(2)   Výzkum švýcarské organizace Green Cross a amerického Blacksmith institutu z roku 2012: http://worstpolluted.org/files/FileUpload/files/WWPP_2012.pdf

Krátký dokument o nebezpečných koželužnách v Bangladéši (anglicky, 11:43 minut): https://www.youtube.com/watch?v=a0UCeTjhSJI

Krátké video organizace „Human Rights Watch“ o koželužnách v Bangladéši (anglicky, 3:39 minut): https://www.youtube.com/watch?v=kT3xjfxMmoc

Tiskovou zprávu k tomuto tématu si můžete stáhnout zde.

Prohlédněte si a stáhněte si vybrané fotografie z koželužen v Bangladéši (Hazaribah). Fotografie jsou z roku 2014. Jejich autorem je GMB Akash (nutno uvádět při šíření autora). Mají vysoké rozlišení.