Bangladéšská dohoda, jež chránila dělníky a dělnice, je v ohrožení

Po zřícení továrního komplexu Rana Plaza v roce 2013, které vedlo ke smrti více než 1 100 dělníků, byla ustanovena tvz. Bangladéšská dohoda (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh), kterou podepsalo na 180 módních značek z více než 20 zemí světa. Na jejím základě začaly probíhat v textilních továrnách v Bangladéši inspekce, zlepšovala se bezpečnostní opatření a situace se začala monitorovat. Módní značky se podpisem právně závazné Bangladéšské dohody zavázaly odebírat výrobky pouze z továren, které splňují bezpečnostní normy. Po pěti letech fungování Bangladéšské dohody měla v červnu 2018 vejít v účinnost tzv. Přechodná dohoda, na základě které měla činnost pokračovat další tři roky, než bude bangladéšská vláda schopná převzít tuto agendu pod sebe. Nyní ale hrozí, že bude činnost bangladéšské pobočky ukončena kvůli soudnímu zákazu, který na ní uvalil Nejvyšší soud.

Soudní zákaz byl na činnost Bangladéšské dohody uvalen na základě stížnosti jednoho z vlastníků továren, kterou dohoda označila jako nedostatečně bezpečnou pro to, aby od ní značky, které dohodu podepsaly, odebíraly výrobky. Soud původně zamítl činnost s účinnosti od 31. května, pak na základě žádosti bangladéšské vlády datum již několikrát posunul – nyní nově na 7. dubna 2019 s tím, že vláda musí být v tento moment připravena činnost převzít. Jelikož vláda prozatím připravena není, znamená to, že v Bangladéši nyní není žádná instituce, která by v továrnách mohla provádět inspekce a monitorování.

Sice to neznamená konec Bangladéšské dohody, která má sídlo v Amsterdamu a bude ve své činnosti pokračovat odtud, avšak ztrácí možnost flexibilního a rychlého monitorování situace přímo na místě. V praxi to může znamenat, že továrny nestihnou provést dostatečná opatření a nebudou tak dost bezpečné na to, aby s nimi módní značky, jež podepsaly dohodu, mohly obchodovat. Představitelé stojící za Bangladéšskou dohodou vznesli žádost Nejvyššímu soudu na odvolání soudního zákazu, avšak prozatím bez úspěchu. Žádost dosud nepodpořila ani bangladéšská vláda.

Módní značky mají velkou moc. Mezi signatáři dohody jsou jedny z největších oděvních značek na světě a jedni z největších odběratelů textilu z Bangladéše. Pokud by se vyjádřily, že chtějí odebírat výrobky pouze z bezpečných továren a že dohoda je momentálně jedinou institucí schopnou to zajistit, jejich hlas jistě bude mít efekt. 

Podle Clean Clothes Campaign je činnost dohody klíčová pro bezpečí dělníků v bangladéšských továrnách. Podporu jí vyjádřila řada značek i zástupců dělníků a dalších zainteresovaných skupin. I vy můžete podpořit dohodu podepsáním petice nebo odesláním dopisu představitelům bangladéšské vlády a následným šířením informace na sociálních sítích.

Zdroje informací:

Clean Clothes Campaign. Protect Progress [online]. 2018. Dostupné z: https://cleanclothes.org/safety/protect-progress

The daily star. Accords extension´s now more difficult. [online]. Refayet Ullah Mirdha, 10.4.2018. Dostupné z: https://www.thedailystar.net/business/accords-extension-now-more-difficult-1560520

Accord on Fire and Bussiness safety in Bagladesh. Signatories. [online]. 2017. Dostupné z: http://bangladeshaccord.org/signatories/

Apparel insider. Pressure mounts on Bangladesh Government over Accord. [online]. Brett Matthews, 26.11.2018. Dostupné z: https://apparelinsider.com/pressure-mounts-on-bangladesh-government-over-accord/

Podepište petici: Chci podepsat