Aktivistka v červeném trikotu nutila Brňany k zamyšlení

 Brno, 10. prosince 2013 – Zamyslete se, kdo a jak na vás šije. Tato věta zněla dnes v centru Brna a zároveň ji vyšívala na šicím stroji umístěném uprostřed ulice Česká dívka v červeném trikotu na bílou látku. Mladí aktivisté tak chtěli na Mezinárodní den lidských práv upozornit kolemjdoucí Brňany na skutečnost, že většina našeho oblečení se šije v asijských zemích za extrémních podmínek. Mezi zásadní problémy při výrobě oblečení patří vyplácení naprosto nedůstojných mezd, které lidem nestačí ani na pokrytí základních potřeb. A dále enormě dlouhá pracovní doba a nebezpečné pracovní prostředí.

Pracující v továrnách v zemích globálního Jihu jsou nuceni pracovat běžně až 15 hodin denně sedm dní v týdnu. Známé jsou i případy pracovní doby až 400 hodin měsíčně; přesčasy bývají přitom povinné a bez zákonem stanovených příplatků. Právě předvánoční období je z hlediska práce přesčas jedním z nejhorších,“ uvedl Petr Mareš z organizace NaZemi, která happening organizovala.

„Musíme pracovat od devíti ráno do jedné v noci. Nemůžeme si vybrat, že budeme pracovat jen přes den. Musíme takhle pracovat třicet dní v měsíci,“ uvádí jedna z dělnic z indické dodavatelské továrny řetězce Carrefour. „Po celodenní práci jsem unavená a je mi tak špatně, že si nedokážu představit další den v práci. Ale hlad mi nedovolí si odpočinout. Představa prázdného žaludku vás přinutí zapomenout na všechno ostatní,“ řekla další dělnice z dodavatelské továrny řetězců Walmart a Carrefour v Bangladéši. Tam je vládou stanovená minimální mzda 49,80 Euro, k důstojnému životu by však Bangladéšané dle metodiky Asia Floor Wage potřebovali mzdu 259,80 Euro (tzv. living wage).(1) 

Právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu je přitom obsaženo ve Všeobecné deklaraci lidských práv (čl. 23, odst. 3). Stanovení minimální mzdy na takové úrovni, která zajistí důstojný život i způsob jejího vyplácení se objevuje i v konvencích (Konvence 1, 95, 117, 131) Mezinárodní organizace práce (ILO). Všeobecná deklarace lidských práv rovněž stanoví právo na rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou (čl. 24). (2) Právě dnes 10. prosince si připomínáme Mezinárodní den lidských práv.

Vedle nedůstojných mezd a extrémně dlouhé pracovní doby je velkým problémem v oděvním průmyslu také bezpečnost práce. Šičky jsou nuceny pracovat v nebezpečném prostředí, ať už se jedná o katastrofický stav budov či strojů, nebo nedostatek ochranných pomůcek. Výjimečná nejsou ani smrtelná zranění. Stačí si vzpomenout na zřícení oděvní továrny v Rana Plaza v Bangladéši, kde v dubnu letošního roku zemřelo 1132 lidí. Nebo na požár v továrně Tazreen (opět v Bangladéši) v listopadu 2012, který nepřežilo 112 zaměstnanců a 132 se jich zranilo. 

„Odpovědnost za nedodržování pracovních standardů nesou jednak firmy, které do zemí globálního Jihu svoji výrobu přesunuly, ale také vlády konkrétních zemí, kde k porušování těchto mezinárodně uznaných pracovních standardů dochází. Svůj díl zodpovědnosti nesou i majitelé a vedení samotných subdodavatelských továren,“ komentuje situaci Petr Mareš z organizace NaZemi, která dlouhodobě pracovní podmínky v zemích globálního Jihu sleduje. (3)

Co můžeme dělat jako spotřebitelé?
Jako spotřebitelé máme možnost požadovat v obchodech etické varianty zboží nebo se aktivně zapojit do kampaní nevládních organizací za zlepšení pracovních podmínek. Čeští spotřebitelé se například mohou na stránkách www.nazemi.cz/dustojnamzda připojit k evropské petici požadující vyplácení důstojné mzdy všem pracujícím v oděvním průmyslu. Vyjádří tak své přesvědčení, že důstojná mzda je nezpochybnitelné lidské právo, které přísluší všem lidem na celém světě. Sledovat aktuální dění v oblasti pracovních podmínek je možné na facebookových stránkách www.facebook.com/nazemicz a www.facebook.com/usilitonanas.

Kontakt: 
Petr Mareš, NaZemi, koordinátor kampaně Za důstojnou mzdu, petr.mares@nazemi.cz, 774 457 377
Gabriela Štěpánková, NaZemi, tisková mluvčí, gabriela.stepankova@nazemi.cz, 776 226 691

Poznámky a doplňující informace:
(1) O metodice Asia Floor Wage, rozdílu mezi minimální a důstojnou mzdou nebo o tom, jak se důstojná mzda vypočítává, si můžete přečíst ve stručném infolistu či na webových stránkách organizace NaZemi: www.nazemi.cz/dustojnamzda.

(2) Všeobecná deklarace lidských práv: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
Přehled konvencí ILO: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO
Přehled doporučení ILO: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12010:0::NO

(3) Jaké kroky by firmy a vlády konkrétních zemí měly učinit, aby došlo ke zlepšení, najdete ve stručném      
infolistu o odpovědnosti firem v dodavatelských řetězcích zde.
 
Tuto tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.