2. Máj: Svátek postpráce

Všechno nejlepší k Svátku postpráce!

Na První máj se běžte líbat pod třešeň, svátek si protáhněte a práci s námi oslavte o den později: V Duck baru, 2.5., ve 20 hodin, na koncertě nazemácké hudební sekce Hudební naušika!

Proč oslava postpráce? Práce ničí svět a oslava na pozadí jejího současného pojetí nám připadá poněkud nepatřičná. Cítíme nutnost se posunout dál, posunout se za práci, tak jak ji teď známe: oslavme postpráci Svátkem postpráce.

Věříme, že práce by svět ničit nemusela!

Poučení budeme hledat v minulosti – prozkoumáme, jak se vztah k práci otiskuje do českých hudebních hitů 60., 70. a 80. let. Zkoumali jsme hity z doby, kdy tvrdě pracující lid byl neopomenutelnou, váženou a hrdou silou. Zkoumali jsme hity české, tedy hity národa zlatých ručiček. A zkoumali jsme hity, protože ty nejlépe odrážejí a tvoří masově přijímanou kulturu a s ní spojený příběh vyprávěný o světě.

Výsledky našeho bádání zazní večerem.

Na viděnou a slyšenou se těší NaZemi & Hudební naušika! (FB událost)