Jak se v bangladéšské oděvní dílně hodnotí naplňování principů fair trade

Markéta Nešporová navštívila během studijní stáže na tři měsíce Bangladéš. Podstatnou část praxe strávila se dvěma kamarádkami v komunitní textilní dílně Thanapara Swallows Development Society, která je členem Světové fairtradové organizace (WFTO). Přečtěte si její postřehy, jak je v této organizaci interně hodnoceno naplňování principů fair trade.

O tom, nakolik jsou v organizaci Thanapara Swallows Development Society na západě Bangladéše dodržovány principy fair trade dle WFTO rozhodují i samotní výrobci. Během setkání, která se konají přibližně čtyřikrát do roka, se o naplňování deseti standardů hlasuje pomocí knoflíků.

Každý ze zúčastněných dostane deset knoflíků, které rozdělí podle vlastního uvážení mezi pytlíčky s nápisem ANO a NE. Počty knoflíků v pytlíčcích jsou přepočítány na procenta, která vypovídají o vnímání situace ve výrobě.

Na prvních místech v žebříčku hodnocení se umísťuje Zákaz dětské práce, Rovnost pohlaví a Zapojení znevýhodněných obyvatel. Vedení organizace dbá, aby pracovníci měli dostatek informací a dobře chápali význam jednotlivých principů.

prace v oddeleni tkani je nejnarocnejsi a vyzaduje nejvic zkusenosti 800Výrazy jako Rovnost mužů a žen nebo Spravedlivá mzda mají v kontextu Bangladéše nesrovnatelně jiný význam než u nás, situace ve výrobě se ale neustále zlepšuje i díky dialogu výrobců s vedením a zpětné vazbě, kterou prostřednictvím tohoto hlasování získává.

Markéta Nešporová (narozená 1990) je studentkou magisterského stupně oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jako stážistka strávila v organizaci Thanapara Swallows Development Society 11 týdnů v období červen – srpen 2013.

Koukněte se také na Markétinu reportáž Jak se šije férově.