Jak se pracuje lidem na světě

Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) nedávno vydala report nazvaný Global Rights Index, který poukazuje na úroveň dodržování pracovních práv ve 139 zemích. Česká republika je na tom v porovnání s dalšími zeměmi stále ještě poměrně dobře.

Podle organizace ITUC musí většina zaměstnanců dlouhodobě čelit problémům týkajícím se dodržování základních práv. Přestože se zneužívání práv v jednotlivých zemích výrazně liší, obecně lze říci, že situace se stále horší, přičemž narůstá počet států, které nevěnují ochraně práv zaměstnanců dostatečnou pozornost. A to jak v národním kontextu, tak i v souvislosti s dodavatelskými řetězci velkých korporací.

V reportu vychází ITUC z analýzy národních zákonů týkajících se zaměstnaneckých práv. Dále pak z informací od svých přidružených organizací, které se zaměřují na porušování těchto standardů. Největší pozornost je věnována svobodě sdružování, kolektivnímu vyjednávání a právu na stávku. Na základě 97 indikátorů, které vychází z úmluv Mezinárodní organizace práce (především úmluva č. 87č. 98), a jejich následného zpracování, jsou země rozděleny do šesti skupin.

Mezi nejhorší místa v souvislosti s prací patří například Libye, Palestina, Súdán či Ukrajina. O maličko lépe z průzkumu vychází například Bangladéš, Kambodža, Čína, Bělorusko, Turecko či Řecko. Naopak nejlépe na tom jsou například Norsko, Dánsko, Belgie, Německo či Slovensko.

Velmi zajímavá je informace týkající se USA. Spojené státy se umístily ve čtvrté skupině po boku například Iráku, Kuvajtu nebo Myanmaru. Znamená to, že v zemi dochází k systematickému porušování pracovních práv. Vlády i firmy jsou dlouhodobě spojovány s výraznou snahou omezit kolektivní hlas zaměstnanců, přičemž jejich základní práva jsou neustále omezována.

Česká republika vychází z porovnání s ostatními zeměmi poměrně dobře. Jsme zařazeni do druhé skupiny, což ale znamená, že i v naší zemi musí někteří zaměstnanci opakovaně čelit útokům na svá práva.