Semináře, vzdělávací programy

Vzdělávání by mělo vést k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispět k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety.

Při práci s mladými lidmi jsou pro nás kromě obsahu a témat důležité také pedagogické principy, formy a metody.

Proto realizujeme interaktivní vzdělávací programy pro studenty a studentkysemináře pro pedagogy a pedagožky, rozvíjíme zážitkové metody a metody kritického myšlení, uplatňujeme přístupy, které staví na aktivní participaci všech členů skupiny.

Vzdělávací programy

Semináře