Seminář Vedení reflexí

Reflexe tvoří zásadní část učebního procesu. Během setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech a s její strukturou (s důrazem na konstruktivistický přístup a model E-U-R). Zaměří se také na odlišení reflexe a zpětné vazby.

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme účastníkům a účastnicím čas promyslet si, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro jejich osobní posun. Pomáhá jim lépe si uvědomit, co se odehrálo, a odvodit z toho poznání.

Během setkání se seznámíte s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika) a se strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi). Zaměříme se rovněž na odlišení reflexe a zpětné vazby. Budeme se věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Ukážeme si, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna. Část prostoru je vyhrazena pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost aktivně si vedení reflexe vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od lektorek i ostatních zúčastněných.

Informace

Cílová skupina: Seminář je určen pro zkušenější účastníky a účastnice z řad vzdělávajících se základními znalostmi o významu a struktuře reflexe (např. v rozsahu, který nabízíme na kratších i delších kurzech kritického myšlení); není nutná aktivní pedagogická praxe, ačkoli je výhodou.

10. 11. 2023 od 9:00 do 17:00

Kapacita: 16 účastnic/účastníků (minimálně 10)

Časová dotace: 8 hodin (hodina přestávka na oběd)

Cena pro jednotlivce: standardní 2000 Kč, sponzorská 2500 Kč, zlevněná 1500 Kč

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v jednodenní variantě (8 hodin).

místo pro vložení kódu newsletteru