Seminář Vedení diskuzí

Cílem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí, aby diskuze směřovala ke zkoumání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících.

V teoretické části semináře si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet.

Podstatná část semináře bude věnována praktickému nácviku dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi. Věnujeme se také otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích.

Pracuje se v menších skupinách i společně.

Informace

Cílová skupina: Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech připravují a vedou diskuze; není nutná aktivní pedagogická praxe.

31. 10. - 1. 11. 2023 od 9:00 do 17:00

Kapacita: 16 účastnic/účastníků (minimálně 10)

Časová dotace: 2x 8 hodin

Cena pro jednotlivce: zlevněná 3300 Kč, standardní 3900 Kč, sponzorská 4300 Kč

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT jako DVPP ve dvoudenní variantě (16 hodin).

místo pro vložení kódu newsletteru