Ochutnávkový seminář KM a práce s globálními tématy

Seminář je ochutnávkou přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata (80 hod).

Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se zamyslíme, na jakých kořenech může přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Na příkladu modelových lekcí si ukážeme konkrétní metody a analyzujeme přístupy použité v lekcích. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.

Informace

Cílová skupina: Seminář je určen pro vzdělavatelky a vzdělavatele působící ve formálním i neformálním vzdělávání, kteří se chtějí seznámit s konstruktivistickým přístupem a programem RWCT a případně zvažují účast v našem dlouhodobém kurzu.

16. 5. 2023 od 9:00 do 17:00

Kapacita: 16 účastnic/účastníků (minimálně 8)

Časová dotace: 8 hodin (hodinová přestávka na oběd)

Cena pro jednotlivce: standardní 1800 Kč, sponzorská 2300 Kč, zlevněná 1300 Kč

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

místo pro vložení kódu newsletteru