Klima mezioborově a v souvislostech

Jak vzdělávat o tak komplexním tématu, jakým je klimatická změna v rámci úzce zaměřeného předmětu? Nabízíme jednodenní seminář, ve kterém se zaměříme na hlubší společenské příčiny klimatické krize a reflexi vlastní pedagogické praxe.

Cílem semináře je nahlédnout provázanost jednotlivých oborů lidské činnosti a hledat cestu, jak s tématem pracovat na úrovni školy, ve spolupráci s dalšími vyučujícími nebo jen v rámci svého předmětu, ovšem s vědomím komplexity problému. Seminář staví na vlastním prožitku, pracuje s principy zážitkové pedagogiky a systémového myšlení a nabízí metodické principy a nástroje pro vlastní pedagogickou práci s problémem změny klimatu.

V rámci semináře také klademe důraz na vzájemné sdílení zkušeností a na hledání způsobů vzájemné podpory.

Tento seminář navazuje na seminář Klimatická změna jako kontroverzní téma ve výuce, který pracuje především s postoji a emocemi. Druhý díl zkoumá klimatickou změnu nikoliv jako vědecký, nýbrž především jako společenský problém a soustředí se na reflexi a pojmenování vlastního vztahu k tématu, a hledání možností, jak toto téma konstruktivně a citlivě otevírat ve výuce. Doporučujeme absolvovat oba dva díly semináře.

Seminář probíhá ve spolupráci s Kaprálovým mlýnem.

Cena kurzu je 1500 Kč.

Informace

Cílová skupina: učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky

24. 10. nebo 24. 11., od 9 do 17 hod

Kapacita: 16 účastnic/účastníků (minimálně 10)

Časová dotace: 8 hodin (hodina přestávka na oběd)

Místo konání: NaZemi - Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

místo pro vložení kódu newsletteru