Klima jako kontroverzní téma ve výuce

Jak učit o klimatické změně a nezapomínat, že se jedná o kontroverzní téma vzbuzující emoce, nesoulad a vnitřní i mezilidské konflikty? Nabízíme jednodenní seminář, kterým chceme posílit dovednost vyučujících otevírat téma klimatické změny ve vlastní škole (třídě, skupině,…).

Jednodenní seminář, kterým chceme posílit dovednost vyučujících otevírat téma klimatické změny ve vlastní škole (třídě, skupině,…) a reagovat na emoce i pocity, které změna klimatu vyvolává. První ze série seminářů o učení o klimatické změně posiluje naši dovednost pracovat s lidmi a jejich postoji a emocemi, které změna klimatu vzbuzuje. Prožijeme modelovou lekci o klimatické změně, která se zaměřuje na postoje. Společná zkušenost s modelovou lekcí nám poté pomůže v pojmenovávání a posilování dovedností potřebných pro učení o klimatické změně: empatickým reakcím, práci s emocemi, posilování důvěry a porozumění navzdory různým názorům a postojům, a resilienci (psychickou odolnost) vyučujících při práci s emocemi.

Seminář staví na vlastním prožitku, pracuje s principy zážitkové pedagogiky a nabízí metodické principy a nástroje pro vlastní pedagogickou práci s problémem změny klimatu. V rámci semináře také hledáme cesty, jak ve vlastní praxi o změně klimatu učit. Dáváme na seminářích důraz na vzájemné sdílení zkušeností a hledání způsobů vzájemné podpory.

Na tento seminář navazuje tématicky seminář Klima mezioborově a v souvislostech, který více zkoumá složitost a komplexnost klimatické změny a pracuje s ním zejména jako se společenským problémem. Doporučujeme absolvovat oba dva semináře.

Seminář probíhá ve spolupráci s Kaprálovým mlýnem.

Cena kurzu je 1500 Kč.

Informace

Cílová skupina: učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky

11. 10. nebo 7. 11., od 9 do 17 hod

Kapacita: 16 účastnic/účastníků (minimálně 10)

Časová dotace: 8 hodin (hodina přestávka na oběd)

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

místo pro vložení kódu newsletteru