Roční vzdělávací program Generace symbiocén 2023/24

1 ROK, 6 SETKÁNÍ, 20 ÚČASTNÍKŮ, MNOŽSTVÍ EXPERIMENTŮ

Roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let.

Spouštíme již druhý ročník Generace symbiocén, protože věříme, že doba současného antropocénu (stojící na myšlenkách neomezeného růstu a dominance) spěje k rozpadu, nebo sebedestrukci. Proto chceme hledat a utvářet novou epochu – symbiocén, která bude stát na vzájemné péči a spolupráci.

Naší akademií chceme podpořit generaci, která dokáže znovu najít soulad mezi lidskou kulturou a dalším životem na Zemi. Bude to možné jedině skrze hledání dialogu – výzvy, které před námi stojí a překračují rámec klimatické krize, dokážeme zvládnout jedině společně. Dává nám smysl se o to snažit. Pojďme společně hledat cesty, jak zajistit důstojný život všem, a přitom respektovat meze naší planety.

Web Generace symbiocén

Program setkání

Současný svět a my | 28. 9. – 1. 10. 2023

S čím každý z nás přichází? O co budeme společně usilovat?

Kořeny současných krizí (součást je pouť krajinou) | 25. – 29. 10. 2023

Jak souvisí zvyšování nerovností s nadvládou a neokolonialismem?

Imaginace jiných světů | 7. – 10. 12. 2023

Dává smysl představovat si lepší svět?

Jak dělat změnu | 1. – 4. 2. 2024

Teorie změny – jak způsobit změnu, která má smysl?

Putování za záměrem (společná pouť krajinou) | 18. – 21. 4. 2024

Cesta krajinou – jak překonat nepohodu a vzájemně se o sebe postarat?

Oslava záměru | 20. – 23. 6. 2024

Co oslavujeme, nad čím truchlíme a co se z toho učíme?

PŘIHLAŠOVÁNÍ do 2. ročníku (2023/2024) probíhá od 1. do 31. 5. 2023. Více informací o programu a odkaz na přihlašování najdeš na webu Generace symbiocén nebo níže pod tlačítkem Chci se přihlásit.

Informace

Cílová skupina: aktivní lidé ve věku 17 - 23 let

Kapacita: 20 účastníků a účastnic

Časová dotace: 6 prodloužených víkendů (září 2023 - červen 2024)

Cena pro jednotlivce: registrační poplatek 500 Kč

místo pro vložení kódu newsletteru