Roční vzdělávací program Generace symbiocén

1 ROK, 8 SETKÁNÍ, 18 ÚČASTNÍKŮ, MNOŽSTVÍ EXPERIMENTŮ

Roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let.

Spouštíme Generaci symbiocén, protože věříme, že doba současného antropocénu (stojící na myšlenkách neomezeného růstu a dominance) spěje k rozpadu, nebo sebedestrukci. Proto chceme hledat a utvářet novou epochu – symbiocén, která bude stát na vzájemné péči a spolupráci.

Naší akademií chceme podpořit generaci, která dokáže znovu najít soulad mezi lidskou kulturou a dalším životem na Zemi. Bude to možné jedině skrze hledání dialogu – výzvy, které před námi stojí a překračují rámec klimatické krize, dokážeme zvládnout jedině společně. Dává nám smysl se o to snažit. Pojďme společně hledat cesty, jak zajistit důstojný život všem, a přitom respektovat meze naší planety.

Web Generace symbiocén

Program setkání

Současný svět a my | 29. 9. – 2. 10. 2022

S čím každý z nás přichází? O co budeme společně usilovat?

Kořeny současných krizí | 27. – 30. 10. 2022

Jak souvisí zvyšování nerovností s nadvládou a neokolonialismem?

Klimakrize a klimavize | 17. – 20. 11. 2022

Jaké jsou kořeny klimatické krize a krize ekosystémů?

Imaginace jiných světů | 8. – 11. 12. 2022

Dává smysl představovat si lepší svět?

Setkání s praxí | 19. – 22. 1. 2023

Exkurze a praxe – jaké existují příklady dobré praxe udržitelného fungování?

Jak dělat změnu | 23. – 26. 2. 2023

Teorie změny – jak způsobit změnu, která má smysl?

Putování za záměrem | 13. – 16. 4. 2023

Cesta krajinou – jak překonat nepohodu a vzájemně se o sebe postarat?

Oslava záměru | 15. – 18. 6. 2023

Co oslavujeme, nad čím truchlíme a co se z toho učíme?

Informace

Cílová skupina: aktivní lidé ve věku 17 - 23 let

Kapacita: 18 účastníků a účastnic

Časová dotace: 8 prodloužených víkendů (září 2022 - červen 2023)

Cena pro jednotlivce: registrační poplatek 300 Kč

místo pro vložení kódu newsletteru