Téma: konflikty

Komplexní vzdělávací programy

vzdelavani@nazemi.cz

Jak nakládat s konflikty

Jedná se o interaktivní programy v rozsahu 20 až 24 vyučovacích hodin. Rozvíjejí kompetence studentů a studentek konstruktivně řešit osobní mezilidské konflikty a dotýkají se i tématu ozbrojených konfliktů ve světě. Programy se zabývají předpoklady, které ke konfliktům vedou, pomáhají je včas rozpoznat a přinášejí techniky pro takové řešení, s nímž budou spokojeny všechny strany. Věříme, že takové nakládání s konflikty je předpokladem pro zdravou a fungující demokratickou kulturu.

Programy jsou rozděleny do programových bloků o délce 3 až 4 vyučovacích hodin. Jednotlivé bloky lze realizovat samostatně, měnit jejich pořadí nebo je doplňovat jinými aktivitami, ať už vlastními, nebo z jiných programů.

Program pro pedagogy a pedagožky je rozdělen do dvou celodenních setkání a obsahuje rozšiřující distanční část.

Svět konfliktů

Vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ
Program se zabývá fenoménem konfliktů v našich životech. V jednotlivých blocích se postupně rozkrývají různé roviny konfliktů – od osobní a mezilidské až po rovinu společenskou a globální. Tematické bloky obsahují základní teorii, a zejména cvičení, ve kterých si cílová skupina projde obsah zážitkovou formou. Účastníci a účastnice posílí své porozumění konfliktům a zlepší dovednosti pro smysluplné nakládání s osobními konflikty. K realizaci lze vybrat jen jeden blok, nebo přijmout námi nabízenou dramaturgii jako celek. Tento vzdělávací kurz jistě neodstraní konflikty z našich životů, ale má ambice obohatit náš přístup k jejich řešení.

Konflikty kolem nás

Vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání
Program nabízí pohled na konflikt jako přirozenou součást života a příležitost k učení. Staví na nenásilném řešení konfliktů a tzv. restorativním přístupu, který vnímá jako rámec pro budování vztahů založených na demokratických hodnotách nejen ve školních komunitách. Účastníci a účastnice posílí své porozumění konfliktům a zlepší své dovednosti pro smysluplné nakládání s osobními konflikty. Program rovněž zkoumá souvislosti mezi projevy předsudečných postojů či jednání a růstem nevraživosti mezi různými skupinami ve společnosti. Účastníci a účastnice porozumějí, jak se společnost může posunout k otevřenému násilí a jakou roli ve společenských konfliktech sehrávají média.

Orientace v konfliktech

Vzdělávací program pro gymnázia
Program nabízí pohled na konflikt jako přirozenou součást života a příležitost k učení. Staví na nenásilném řešení konfliktů a tzv. restorativním přístupu, který vnímá jako rámec pro budování vztahů založených na demokratických hodnotách nejen ve školních komunitách. Účastníci a účastnice posílí své porozumění konfliktům a zlepší své dovednosti pro smysluplné nakládání s osobními konflikty. Program rovněž zkoumá ozbrojené konflikty jako jeden z hlavních problémů dnešního světa. Účastníci a účastnice porozumějí vztahu ozbrojených konfliktů s globálními problémy současnosti a prozkoumají, jakou roli hrají média v našem vnímání těchto konfliktů.

Konflikt jako příležitost k učení

Vzdělávací program pro pedagogy a pedagožky
Tento vzdělávací program podrobně zpracovává téma konfliktů a nabízí ucelenou metodiku pro cílovou skupinu vzdělavatelů. První část zkoumá, jak se na konflikty díváme a jak se stavíme ke svým osobním konfliktům. Pracuje s potřebami, mapou hodnot, lektorskými rolemi a tématem zasahování do konfliktů z pozice třetí strany. Druhá část propojuje globální konflikty s obecnějšími tématy uplatnitelnými v každodenním životě mladých lidí. Zaměřuje se na restorativní spravedlnost, vytváření kultury řešení konfliktů a představuje případové studie ze světa. Mezi oběma bloky je zařazena příprava ve formě práce s texty o mezinárodních konfliktech.

Program je primárně určen pro pedagogy a pedagožky 2. stupně základních škol a středních škol, sekundárně pro pedagogy vysokých a vyšších odborných škol, mateřských škol, lektory a lektorky neformálního vzdělávání (zájmové kroužky, skautské oddíly apod.).