Nerůstová konference

Nerůst a sociálně-ekologická transformace

S prohlubující se sociální i klimatickou krizí je čím dál jasnější, že za současnými problémy stojí náš ekonomický systém. Dokud bude měřítkem a cílem všech ekonomických aktivit ziskovost a růst, spravedlivější a udržitelnější formy naplňování našich potřeb budou vždycky hrát druhé housle.

Cílem konference je propojit různé proudy a aktivity v oblasti sociálně-ekologické transformace, rozšířit povědomí o nerůstových myšlenkách a společně diskutovat vize i konkrétní podoby spravedlivější a udržitelnější společnosti a ekonomiky. Nedílnou součástí konference je také “dobrý život” v praxi – od sdílení myšlenek a zkušeností v rámci participativních workshopů, přes dobré jídlo a odpočinek, až po kulturní a společenský program. Kapacita konference se pohybuje kolem 150 lidí. 

Během konference budeme představovat a postupně disktuovat vize, navrhované politiky, praxi a možné strategie prosazování nerůstu a sociálně-ekologické transformace, to vše situované převážně do kontextu střední a východní Evropy s její historickou zkušeností i aktuální situací. Prostor dostanou různé formáty (od panelových přednášek a diskusí až po prožitkové workshopy), které umožní nejen intelektuální, ale i tvůrčí, osobní a další prožitky a vjemy.

Konference se odehraje od 8. – 11. září 2022 v Brně. 

Podrobnější program a konkrétní hosty a hostky konference budeme postupně představovat na Facebooku konference.

Pokud se můžete konference zúčastnit osobně – skvělé! Pokud jste tak ještě neučinili, vyplňte prosím registrační formulář

Vyberte si výši dobrovolného příspěvku formou daru podle Vašich možností. Navrhujeme tři možné výše Vašeho příspěvku: 500 Kč (dílčí příspěvek), 1 000 Kč (standardní příspěvek) a 2 000 Kč (sponzorský příspěvek), můžete si ale zvolit i jinou částku. Příslušnou částku prosím zaplaťte ZDE – skrze výzvu na Darujme.cz.

Na co jsou potřeba peníze?
Náklady konference budou pokryté převážně z projektu Erasmus+. Tento zdroj bohužel nestačí na všechny potřebné výdaje – potřebujeme sehnat dodatečné zdroje především na část odměn pro přednášející, zajištění společného jídla a pití, tlumočení plenárních diskuzí, ve kterých budou účinkovat i přednášející se zahraničí či medializaci, aby co nejvíce přispěla k rozvíření české veřejné debaty o nutnosti proměny našeho ekonomického systému.

Kdo za konferencí stojí?
Konferenci spolupořádají 4 organizace: Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity, NaZemi, Re-set – platforma pro sociálně-ekologickou transformaci a Konzeptwerk Neue Ökonomie. Konference se pořádá v rámci projektu „Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci“, který byl podpořený Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Zároveň se na přípravě konference podílí skvělý tým dobrovolnic a dobrovolníků. Děkujeme!

Pokud na konferenci nepřijedete – škoda! I tak nás můžete podpořit libovolně vysokou částkou. Z konference vzniknou krátká videa, záznamy plenárních diskusí a mediální výstupy, které budeme postupně všechny zveřejňovat – i na dálku tedy budete mít ke konferenci přístup.

 

Nerůst v NaZemi

Už je to více jak rok, co jsme se v NaZemi uvědomili, že nás štve, že se o nerůstu v České republice prakticky nemluví. Naším dlouhodobým cílem je nastartovat celospolečenskou diskuzi o nerůstu tak, aby se stal součástí veřejné debaty a diskutoval se v televizních relacích, parlamentu i v hospodách.

Co se nám povedlo

Šíříme nerůst, protože věříme, že kvalitní a důstojný život pro všechny je možný uvnitř planetárních limitů.

Jak to děláme

Na nerůst se peníze z projektů shání těžko. Podpořte naše nerůstové aktivity pravidelným nebo jednorázovým finančním darem. Umožníte nám věnovat se klíčovému tématu. Děkujeme za Vaši důvěru!

Podpořte nerůst