Usilujeme o smysluplnou práci

Usilujeme o to, aby se lidé ve svém životě mohli věnovat práci, která je užitečná, smysluplná a naplňující, přitom ohleduplná ke společnosti i přírodě. Práce, by měla lidem umožnit žít kvalitní život, nebýt překážkou jeho radostného prožívání, a probíhat v bezpečném, participativním a demokratickém prostředí.

Práce je podle nás smysluplná a důstojná prospívá-li člověku i jeho okolí, je vykonávaná z vlastní vůle a s plným vědomím jejích důsledků.

Změna pojetí práce

Práce je teď pro většinu z nás způsobem, jakým si v nerovné soutěži s lidmi blízkými i lidmi na druhé straně světa snažíme sehnat prostředky pro obživu. Pojetí práce jako životní nutnosti, která slouží pro zisk a růst, se podle nás musí změnit. Nemá smysl dál trávit náš čas způsobem, který lidstvo přivedl do momentu mnohonásobné společenské a environmentální krize. Považujeme za nutné začít vnímat hodnotu i těch činností, které nejsou a nemají být organizovány trhem práce.

Věnujeme se oděvnímu průmyslu

Usilujeme o smysluplnou a důstojnou práci

  • Pořádáme akce pro veřejnost s tématy zaměřenými na práci a pracovní podmínky.
  • Jsme členy Platformy pro minimální důstojnou mzdu.
  • Zkoumáme možnou podobu a organizaci práce v post-růstovém světě.
  • Tvoříme Výstavy na stromech.
  • Sledujeme, jak nastupující technologie ovlivňují budoucí podobu práce.
  • Společně s Katedrou environmentálních studií na FSS MU zkoumáme dopad nízkouhlíkové transformace na práci v energetickém sektoru v ČR a hledáme takový přístup k transformaci, ve kterém budou zaměstnanci relevantním a neopomíjeným aktérem.
  • Jezdíme do škol s programem o budoucnosti práce.
  • Na svém vlastním fungování modelujeme způsob řízení, který je založen na rovnocenných vztazích, důvěře a vnitřní motivaci. S vlastní zkušeností pomáháme dalším organizacím v nastavování demokratičtějšího, participativního či horizontálního způsobu řízení.

Kdo jsme

Anna Lazorová

Martin Čech

Martin Jestřábek

Petr Bittner

Sabina Vojtěchová

Tereza Volmutová

Václav Krajňanský