Usilujeme o smysluplnou práci

Usilujeme o to, aby se lidé ve svém životě mohli věnovat práci, která je užitečná, smysluplná a naplňující, přitom ohleduplná ke společnosti i přírodě. Práce, by měla lidem umožnit žít kvalitní život, nebýt překážkou jeho radostného prožívání, a probíhat v bezpečném, participativním a demokratickém prostředí.

Práce je podle nás smysluplná a důstojná prospívá-li člověku i jeho okolí, je vykonávaná z vlastní vůle a s plným vědomím jejích důsledků.

Změna pojetí práce

Práce je teď pro většinu z nás způsobem, jakým si v nerovné soutěži s lidmi blízkými i lidmi na druhé straně světa snažíme sehnat prostředky pro obživu. Pojetí práce jako životní nutnosti, která slouží pro zisk a růst, se podle nás musí změnit. Nemá smysl dál trávit náš čas způsobem, který lidstvo přivedl do momentu mnohonásobné společenské a environmentální krize. Považujeme za nutné začít vnímat hodnotu i těch činností, které nejsou a nemají být organizovány trhem práce.


Co děláme

Akce pro veřejnost

Pořádáme akce pro veřejnost s tématy zaměřenými na práci a pracovní podmínky.

Výstavy

Tvoříme a poskytujeme plakátové a interaktivní výstavy pro informování široké veřejnosti či pro rozšíření výuky.

Vzdělávací programy

Realizujeme vzdělávací programy o budoucnosti práce a pracovních podmínkách pro školy i motivované skupiny, za kterými rádi přijedeme.

Platformy, sítě a spolupráce

Jsme členy Platformy pro minimální důstojnou mzdu, mezinárodní sítě Clean Clothes Campaign.


Naše témata

Oděvní průmysl

  • Sledujeme dění ve světě pracujících na globálním Jihu a trendy v celém odvětví.
  • Podporujeme kampaně mezinárodní sítě Clean Clothes Campaign, jíž jsme jediným českým členem.
  • Účastníme se mezinárodního výzkumu o neférových praktikách.
  • Píšeme články a komentáře.
  • Na pozvání přednášíme na tematických akcích.

Spravedlivá transformace

Společně s Katedrou environmentálních studií na FSS MU zkoumáme dopad nízkouhlíkové transformace na práci v energetickém sektoru v ČR a hledáme takový přístup k transformaci, ve kterém budou zaměstnanci relevantním a neopomíjeným aktérem.

Budoucnos práce, práce 4.0

Sledujeme, jak nastupující technologie ovlivňují budoucí podobu práce.

Řízení organizací

Na svém vlastním fungování modelujeme způsob řízení, který je založen na rovnocenných vztazích, důvěře a vnitřní motivaci. S vlastní zkušeností pomáháme dalším organizacím v nastavování demokratičtějšího, participativního či horizontálního způsobu řízení.

Nerůst

Zkoumáme možnou podobu a organizaci práce v post-růstovém světě.


Kdo jsme

Anna Lazorová

Martin Čech

Martin Jestřábek

Petr Bittner

Sabina Vojtěchová

Tereza Volmutová

Václav Krajňanský